Obvestila

ODPRLI SMO PRVI SKUPNOSTNI PROSTOR V ISTRI, POSVEČEN REŠEVANJU DRUŽBENIH IZZIVOV

Objavil PiNA 16 decembra, 2019

11. decembra 2019 smo na Gortanovem trgu 15 v Kopru odprli prvi skupnostni prostor v Istri, posvečen reševanju družbenih izzivov.

Prostor je rezultat desetletnega delovanja PiNE, hkrati pa tudi del projekta Social Innovators, enega izmed izbranih 26 projektov Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih.

Projekt naslavlja izziv visoke stopnje brezposelnosti med mladimi, obenem pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju. V sklopu projekta PiNA razvija nov fakultetni predmet in model, kako bi študentje lahko že med študijem pridobili praktična znanja v nevladnih organizacijah. Del projekta so tudi trije hubi (op. p. skupnostni prostori), oblikovani za povezovanje, podporo in spodbujanje reševanja družbenih izzivov.

Poleg Sofije in Zagreba je Koper tako postal pilotni primer tovrstnega podpornega okolja. Gre za pomembno pridobitev, ki bo na enem mestu združila vse ključne posameznike, skupine in institucije, ki delujejo v tem okolju.

Social Innovators HUB (SI HUB) bo omogočal brezplačno souporabo prostora, ponujal izobraževalne in informativne vsebine in strokovne nasvete za razvoj idej ter podporo projektnemu načrtovanju in izvajanju akcij in programov. Hkrati pa bo povezoval vse tiste, ki aktivno mislijo, kaj vse bi v okolju lahko izboljšali, nadgradili, razvili ali podprli, s tem pa spodbujal dialog, sodelovanje in mreženje.
Otvoritve se je udeležilo več kot sto ljudi – mladih, nevladnih organizacij, neorganiziranih skupin in pomembnih predstavnikov institucij, ki delujejo v tem okolju. Zainteresirani se bodo v program SI HUB-a lahko vključili s prijavo na Letni razpis za nevladne organizacije, neorganizirane skupine mladih in posameznike, ki bo okolju ponudil prostorsko in vsebinsko podporo v smer trajnostnega, izpolnjujočega in radovednega sobivanja.

Vid Tratnik, predsednik PiNE je uvodoma izpostavil, da si na PiNI “prizadevamo za naslavljanje tematik izzivov prihodnosti oziroma izzivov, ki bodo soustvarjali našo prihodnost. Kot PiNA skušamo prispevati s tem, da prispevamo prostor za tiste ljudi, ki si tudi sami želijo nekaj prispevati k družbi.”

Župan mestne občine Koper Aleš Bržan je poudaril pomen skupnostnih prostorov in kakšen potencial imajo za mesto in mlade, ki imajo, kot pravi, “možnost za ustvarjanje družbenih sprememb, ki so potrebne in ki se jih v družbi morda premalo zavedamo.”

PiNA je v letih svojega delovanja razvila veliko mehanizmov, znanj in veščin, kako izzive in problematike naslavljati skozi projektno delo. “Z našim delom in prostorom želimo naša znanja prenesti tudi na druge. Kar poudarjamo, je dialog, spodobnost komuniciranja, delovanja, sodelovanja in povezovanja. Upamo, da bo ta prostor vse to,” je za zaključek povedala Kaja Cunk, vodja projekta Social Innovators in strokovna sodelavka PiNE.