Obvestila

LETNI RAZPIS ZA SOUPORABO SI HUB-A IN VKLJUČITEV V PROGRAM KREPITVE NEVLADNIH ORGANIZACIJ STIČIŠČA NVO ISTRE IN KRASA – ISKRA

Objavil PiNA 10 decembra, 2019

PiNA v okviru projektov Social Innovators in Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra objavlja Letni razpis za souporabo SI HUB-a in vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra.

Predmet razpisa je A) souporaba SI HUB-a in B) vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra, z njim pa želimo okolju ponuditi prostorsko in vsebinsko podporo v smer trajnostnega, izpolnjujočega in radovednega sobivanja.

A) Souporaba SI HUB-a (v naših prostorih na Gortanovem trgu 15 v Kopru)
SI HUB je organiziran v okviru projekta Social Innovators, ki predstavlja inovativen model in po eni strani naslavlja izziv visoke stopnje brezposelnosti med mladimi, obenem pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju.

Skupaj desetim (10) mladim in neorganiziranim skupinam mladih bomo omogočili souporabo SI HUB-a, ki bo zajemala souporabo prostorov SI HUB-a, usposabljanja, uporabo multifunkcijske naprave, mentorstvo in osebno svetovanje.

B) Vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra
Aktivnosti Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023. V okviru programa Stičišča Iskra je posebna pozornost namenjena »NVO s potencialom« iz Obalno-kraške regije, tistim identificiranim NVO, ki izražajo interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti ter interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj.

Desetim (10) nevladnim organizacijm (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana) bomo za obdobje enega leta dodelili status »NVO s potencialom«, ki bo omogočal koriščenje podpornega programa Stičišča Iskra, kar bo zajemalo individualen načrt razvoja, usposabljanja s področja organizacijskega in strateškega razvoja, druga usposabljanja, individualna mentorstva, koriščenje fonda za strokovno rast in souporabo prostorov SI HUB-a.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: klik.

PRIJAVA

Kandidati se prijavijo na način, da izpolnijo spletno prijavnico. Kandidati za souporabo SI HUB-a izpolnijo Prijavnico A (klik), kandidati za vključitev v program Stičišča Iskra pa Prijavnico B (klik).

Rok za oddajo spletne prijave je do vključno 24. decembra 2019. Kandidati se lahko prijavijo izključno elektronsko. Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane.

POSTOPEK IZBORA

Petčlanska komisija bo do 10. januarja 2020 na podlagi meril izbrala deset (10) mladih ali neorganiziranih skupin mladih (sklop A) in deset (10) NVO s potencialom (sklop B). Kandidate bomo o izboru obvestili po e-pošti in se z izbranimi kandidati dogovorili za termin za prvi sestanek, ki bo namenjen pripravi individualnega načrta in podpisu dogovora o sodelovanju.

Za dodatne informacije o sklopu A nam lahko pišete na info@pina.si, o sklopu B pa na info@sticisce-iskra.si oz. pokličete med 10. in 14. uro na (05) 63 00 320. Na pisna vprašanja vam bomo odgovorili v roku 24 ur.

INFORMATIVNA DELAVNICA

Razpis bomo podrobneje predstavili na informativni delavnici, ki bo organizirana v sklopu otvoritve SI HUB-a, 11. decembra 2019, ob 10.30 v naših prostorih na Gortanovem trgu 15 v Kopru. Na delavnico in otvoritev se lahko prijavite na povezavi, najkasneje do ponedeljka, 9. decembra 2019.

Vljudno vabljeni!