O NAS

PiNA je povezava.
Posameznikov in potreb po soustvarjanju. Ekipe in projektnega jezika za spoj političnega, strokovnega in družbenega. Družbe in izzivov, ki nam jih stoletje prinaša.

Društvo PiNA, ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo, že več kot dvajset let spodbuja družbeno odgovorne prakse in krepi kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej PiNA odpira prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Sprva kot prva spletna kavarna v Sloveniji leta 1998, do leta 2016 pa kot multimedijski in mladinski center, članica mreže točk Europe Direct Slovenije in mreže regionalnih partnerjev Eurodesk, kot Stičišče nevladnih organizacij obalno-kraške regije ter organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladine.

ZGODOVINA

POSLANSTVO

REFERENCE

Akcija množičnega snovanja prihodnosti slovenske obale Narišimo obalo, analiza stanovanjske problematike v obalnih občinah, priprava strokovnega priročnika Naproti urbanemu kmetijstvu kot družbeni inovaciji: smernice za razvoj in implementacijo akcijskega načrta, posvet Vključevanje in aktivna participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji in nacionalna konferenca Politična participacija in mladi so le nekateri javni in vidni prispevki PiNE k uresničevanju njenega poslanstva.

Ti nastajajo s podporo programov, kot so evropsko teritorialno sodelovanje, Erasmus+, Evropa za državljane, Evropski socialni sklad ter Norveški finančni mehanizem in se razvijajo, nekateri pa tudi predstavljajo v 240 m2 velikih prostorih PiNE v središču Kopra, ki vključujejo pisarne, prireditveni prostor, sejno sobo, sestankovalnico, kuhinjo in knjižnico.

Prostore zapolnjuje ekipa 14 stalno zaposlenih strokovnih sodelavcev, 30 zunanjih sodelavcev in vsi posamezniki, podporniki, aktivisti, obiskovalci in uporabniki, ki prostor in PiNO soustvarjajo.

Spoznajte našo ekipo

Vid Tratnik

Predsednik

vid.tratnik@pina.si

Borut Jerman

Podpredsednik in koordinator strokovnega dela

borut.jerman@pina.si

Urška Vezovnik

Izvršni vodja

urska.vezovnik@pina.si

Kaja Cunk

Nosilka projektov

kaja.cunk@pina.si

Darja Oražem

Vodja komuniciranja

darja.orazem@pina.si
pr@pina.si

Maja Švara

Vodja administracije

maja.svara@pina.si

Mirna Buić

Vodja projektov

mirna.buic@pina.si

Maja Drobne

Vodja projektov

maja.drobne@pina.si

Nena Bibica

Vodja projektov

nena.bibica@pina.si

Mario Benkoč

Vodja projektov

mario.benkoc@pina.si

Jasna Ratoša

Jasna Ratoša

Projektna sodelavka

jasna.ratosa@pina.si

Ana Markezič

Ana Markežič

Projektna sodelavka

ana.markezic@pina.si

Lara Bandi

Lara Bandi

Projektna sodelavka

lara.bandi@pina.si

Katja Mijajlović

Grafična oblikovalka

katja.mijajlovic@pina.si

7M7A6778

Gordana Guštin

Projektna sodelavka

gordana.gustin@pina.si