Dogodki

MLADI NOVINARJI O KOHEZIJI: NATEČAJ ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Objavil PiNA 9 novembra, 2022

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, katere cilj je zmanjševanje razvojnih razlik med posameznimi državami in regijami ter krepitev gospodarstva. Manjše razvojne razlike in močno, konkurenčno ter v prihodnost naravnano gospodarstvo so temelji, na katerih Evropska unija gradi svojo prihodnost. V ta namen Evropska unija vsako leto financira več tisoč projektov po celi Evropi. Z akcijo Mladi novinarji o koheziji želimo mladim predstaviti dobre zgodbe, ki jih skupaj pišemo s sredstvi evropske kohezijske politike

Akcija je del projekta Zelena kohezija za mlade, ki ga izvajamo PiNA, Regionalni RTV center Koper (TV Koper) in Za in proti, zavod za kulturo dialoga, Ljubljana. Več o projektu lahko preberete TUKAJ.

KDO LAHKO SODELUJE?
Vse osnovne in srednje šole, ki izvajajo novinarski oz. medijski krožek ali medijsko vzgojo kot izbirni predmet in bodo svojo prijavo oddale do vključno 23. decembra 2022.

KAKO SE ŠOLA PRIJAVI?

Šola se prijavi preko spletnega obrazca, ki je dostopen TUKAJ.

KDAJ BO POTEKAL NATEČAJ?

Novinarske prispevke učencev* bomo zbirali do 15. aprila 2023.

KAJ NATEČAJ PRINAŠA ŠOLAM?

  • informativno gradivo z vsebinami o evropski kohezijski politiki,
  • video z napotki novinarjev TV Koper o tem, kako pripraviti zanimiv prispevek o koheziji,
  • sodelovanje na nacionalnem natečaju,
  • potrdilo o sodelovanju.

KAJ PRIDOBIJO UČENCI?

  • znanje o evropski kohezijski politiki,
  • praktično izkustvo procesa poročanja o evropski kohezijski politiki,
  • informativno gradivo z vsebinami o evropski kohezijski politiki,
  • sodelovanje na nacionalnem natečaju,
  • potrdila o aktivni vključenosti.

SISTEM NATEČAJA

Po zaključenem prijavnem obdobju bo za mentorje učencev organizirana ‘online’ predstavitev natečaja, kjer bomo predstavili osnovne informacije o evropski kohezijski politiki, pravila natečaja ter gradiva, ki bodo mentorjem in sodelujočim mladim novinarjem v pomoč pri pripravi prispevkov (informativna brošura in video o evropski kohezijski politiki ter video “Kako poročati o koheziji?”).

Do 15. aprila 2023 bodo mladi novinarji pripravljali prispevke in jih objavili v svojih šolskih glasilih. Pričakuje se vsaj 3 prispevke na sodelujočo šolo. Maja 2023 bo strokovna komisija vse pripravljene prispevke pregledala in izbrala zmagovalnega. Učenci zmagovalnega novinarskega krožka oz. izbirnega predmeta bodo prejeli voden ogled TV Koper ter pod mentorstvom novinarjev in producentov TV Koper za nagrado pripravili TV prispevek o koheziji, ki se bo predvajal na spletu in v oddaji Dobro jutro. 

PRAVILA NATEČAJA

Vsaka sodelujoča šola mora do 15. aprila 2023 pripraviti minimalno 3 prispevke o koheziji in jih objaviti v svojem šolskem glasilu oz. preko šolskega medija (npr. spletna stran, radio, družbena omrežja ipd.). 

Učenci lahko pripravijo štiri vrste novinarskih prispevkov: pisne, fotografske, avdio ali video. Zaželeno je, da imajo prispevki obliko ene od naslednjih novinarskih zvrsti: novica, članek, intervju, reportaža, foto reportaža. Foto prispevek naj vsebuje največ 10 fotografij, video in avdio prispevki naj ne bodo daljši od 5 minut, pisni prispevki pa do 10.000 znakov (vključno s presledki). 

Nastale prispevke šola posreduje organizatorju natečaja na e-mail naslov zelena-kohezija@pina.si do najkasneje 15. aprila 2023. Poleg prispevkov šola organizatorju natečaja posreduje še krajše poročilo, na obrazcu, ki ga zagotovi organizator.

Komislija bo prispele prispevke ocenila na podlagi vnaprej določenih meril in ocenjevalne lestvice. 

*Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.