Obvestila

ZAČELI SMO Z IZVAJANJEM PROJEKTA ZELENA KOHEZIJA, TOKRAT S POUDARKOM NA MLADE

Objavil PiNA 8 novembra, 2022

Zelena kohezija je projekt, ki si prizadeva najširši javnosti skozi informativne vsebine in na poljuden način približati dobre prakse Evropske kohezijske politike za zaščito okolja in zeleno rast. Projekt soustvarjamo Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Regionalni RTV center Koper (TV Koper) in Za in proti, zavod za kulturo dialoga.

Po uspešni prvi izvedbi projekta, osredotočeni na približanje kohezijske politike najširši javnosti, ga zdaj izvajamo že drugič. V luči evropskega leta mladih, letos projekt v osrčje postavlja ozaveščanje in izobraževanje mladih (osnovnošolcev in srednješolcev) o pomenu kohezijske politike in nujnosti njihovega vključevanja v razvoj prioritetnih področjih prihajajočih perspektiv.

V sklopu enoletnega projekta bomo pripravili številne oddaje in prispevke, v katerih bomo gostili mlade in navdihujoče posameznike in skupine, ki so s pomočjo kohezijskih sredstev izboljšali kakovost okolja in prispevali k pozitivnim spremembam. Pripravljamo tudi kampanjo Zelena sled, s katero bomo predstavili doprinos in vlogo kohezijske politike. S kratkimi televizijskimi in spletnimi oglasi bomo javnosti predstavili ključne informacije o tem, kaj je kohezijska politika in kako vpliva na naše vsakdanje življenje. 

Načrtujemo pa tudi organizacijo natečaja za mlade novinarje, tekmovanje debatnih krožkov, organizacijo javne razprave in izvedbo zabavnih spletnih kvizov, s katerimi želimo mladim predstaviti in približati kohezijsko politiko ter pri njih ustvariti zavedanje o pomembnosti sodelovanja pri oblikovanju ciljev in prioritet za prihodnji razvoj okolju prijazne, brezogljične Evrope in jih opolnomočiti, da to tudi naredijo. 

Projektu lahko sledite na naših družbenih omrežjih, kmalu pa bo vzpostavljena tudi podstran na portalu MMC.