Izobraževanje

ZAČELI SMO IZVAJATI PROJEKT ‘NURTURING THE WORLD CAN BE A JOB’

Objavil PiNA 15 februarja, 2024

V začetku tedna smo gostili partnerje našega novega projekta Nurturing the world can be a job. Kot že ime nakazuje, projekt temelji na že testiranem modelu praks v nevladnem sektorju, ki smo ga razvili v sklopu našega predhodnega projekta Social Innovators. Tokrat svojo dobro prakso nadgrajujemo skupaj s partnerji iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Albanije. 

V sklopu projekta bodo nastale tri nacionalne podporne točke v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Albaniji, ki bodo namenjene krepitvi mentorskih sposobnosti predstavnikov NVO in hkrati prispevale h kariernemu razvoju mladih. V okviru projekta bo delovne izkušnje v nevladnem sektorju pridobilo 90 mladih, ki bodo razvili spretnosti ter kompetence, ki jih potrebujejo za lažji vstop na trg dela. 

Projektne partnerje sta na prvem srečanju sprejela sodelavca Kristjan Nemac in Lara Bandi ter skupaj z njimi načrtovala naslednje projektne aktivnosti, jim predstavila različne metode kariernega svetovanja ter vlogo nacionalne podporne točke. 

S projektom naslavljamo tudi dve programski smernici PiNE:

  1. opolnomočenje mladih in
  2. oblikovanje podpornega okolja za razvoj nevladnega sektorja.

Mladi bodo z vključitvijo v pripravništva v nevladnih organizacijah pridobili pomembne kompetence za boljši nastop na trgu dela, nevladne organizacije pa bodo usposobljene za izvajanje kakovostnega mentorstva. Hkrati bomo s projektom skušali nevladni sektor predstaviti kot pomembnega zaposlovalca.