Izobraževanje

TE ZANIMA PROSTOVOLJSKA IZKUŠNJA NA PiNI? IMAMO PRILOŽNOST ZATE!

Objavil PiNA 14 septembra, 2023

PiNA ni le organizacija, je prostor, kjer se ideje spreminjajo v dejanja, kjer se mladi povezujejo z globalno skupnostjo in kjer se tvoji talenti lahko razcvetijo. Zakaj PiNA? Ker verjamemo, da je prihodnost odvisna od tistih, ki si upajo sanjati in ustvarjati spremembe. 

Z letošnjim letom ponovno odpiramo priložnost za nacionalno prostovoljsko aktivnost, ki bo eni srečnici ali srečnežu med 18. in 30. letom starosti omogočila neprecenljivo izkušnjo na PiNI. 

V okviru prostovoljske aktivnosti  boš lahko sodeloval_a in krepil_a izkušnje na področjih projektnega dela, trenerskega dela (fasilitacije), organizacije dogodkov, promocije ESE in drugih programov ter razvoja osebnega projekta.

Začetek aktivnosti: oktober 2023 (oz. po dogovoru)

Trajanje: 9 mesecev

Kraj izvedbe: Koper (v naših prostorih na Gortanovem trgu 15)

Rok za prijavo: 24. september 2023

 

SPOZNAJ VEČ O DELU IN NALOGAH

 

PROJEKTNO DELO

 • Spoznavanje področja vodenja projektov (»job shadowing«), načrtovanja projektov in razpisnega jezika.
 • Pomoč pri opravljanju raziskav (promocija raziskave, iskanje dobrih praks, pregled literature, izvajanje intervjujev, itd.).
 • Pomoč pri načrtovanju aktivnosti. 

 

TRENERSKO DELO

 • Pomoč pri izvajanju delavnic neformalnega učenja za različne ciljne skupine (priprava učnih materialov, fasilitacija manjših skupin, spoznavanje inovativnih metod neformalnega učenja, itd.).
 • Sodelovanje pri promociji PiNE na različnih dogodkih (predstavitev izkušnje prostovoljstva, izvajanje igre »EU namigi«, priprava promocijskih vsebin, itd.).


ORGANIZACIJA DOGODKOV

 • Načrtovanje in organizacija dogodkov mreženja, promocije, ozaveščanja in informiranja.
 • Organizacija dogodkov in festivalov (spoznavanje protokolov organizacije dogodkov, priprava prostora, sprejem gostov, pridobivanje dovoljenj za izvedbo dogodkov na javnih površinah, itd.).

 

PROMOCIJA ESE PROGRAMA

 • Načrtovanje in organizacija dogodkov mreženja, promocije, ozaveščanja in informiranja.
 • Pomoč pri koordinaciji skupinskih akcij prostovoljcev in partnerskih gostiteljskih organizacij.

 

OSEBNI PROJEKT

 • Razvoj osebnega projekta s pomočjo mentorja.

 

Izbrana oseba bo sodelovala pri dnevnih aktivnostih PiNE, in sicer, šest ur na dan od ponedeljka do petka.

Oseba bo vključena na več ravneh, saj želimo ponuditi priložnost za aktivno soustvarjanje in prostor za izražanje svoje kreativnosti ter inovativnost pri izvajanju aktivnosti.

 

KAKO VEŠ, DA SI PRAVA OSEBA ZA NAS?

Iščemo kandidata_ko, ki ima:

 • željo po razvoju kompetenc projektnega in trenerskega dela,
 • interes po spoznavanju mladinskega dela,
 • sposobnost prilagajanja različnim vrstam nalog,
 • željo po razvoju svojih komunikacijskih in medosebnih veščin,
 • željo po razvoju svojih organizacijskih kompetenc,
 • interes za vprašanja v lokalnem in globalnem okolju,
 • motivacijo za spoznavanje ljudi iz celega sveta.

Pridobil_a boš celostno izkušnjo delovanja v nevladni organizaciji, ki zajema več vidikov, od projektnega vodenja, strateškega načrtovanja, komuniciranja, razširjanja projektnih rezultatov, networkinga, trenerskega dela ipd. 

Nekatere kompetence, ki jih pridobiš z izkušnjo:

 • projektno vodenje,
 • organizacija dogodkov,
 • načrtovanje projektov,
 • vodenje (fasilitacija) dogodkov in delavnic neformalnega učenja,
 • mreženje,
 • analiziranje potreb in načrtovanje aktivnosti na podlagi analize potreb,
 • priprava makro in mikro načrtov dogodkov za skupnost,
 • spoznavanje metodologij, ki povezujejo skupnost.

POSEBNI POGOJ

Prijavite se lahko vsi, stari od 18. do 30. let, s stalnim prebivališčem izven Obalno-kraške regije. Prednost pri izboru bodo imeli mladi z manj priložnostmi (npr. brezposelni, mladi iz oddaljenih ali podeželskih območij, mladi, ki pripadajo narodnostni ali etnični manjšini ipd.).

V času trajanja prostovoljske aktivnosti bo za prostovoljca_ko zagotovljena nastanitev, zdravstveno zavarovanje, žepnina (4 eur/dan) in dodatek za prehrano (8 eur/dan)

 

POSTOPEK PRIJAVE

Za prijavo izpolnite spletni obrazec na tej povezavi, najkasneje do 24. septembra 2023

Izbor bo dvofazen. Na podlagi pregleda prijav bomo izbrano število kandidatov oziroma kandidatk povabili na osebni pogovor. 

Za dodatna vprašanja se obrnite na strokovno sodelavko Jasno Ratoša, na e-naslov jasna.ratosa@pina.si.

 

DRUGI O NAS

Te zanima, kaj o prostovoljstvu pri nas pravijo drugi? Preberi zapis prostovoljske izkušnje Irene Ivnik, ki je izkušnjo zaključila marca 2023.