Obvestila

S KAMPANJO NEGOVANJA SVETA IZBRANI OSEBI OMOGOČILI ENOLETNO ZAPOSLITEV V NEVLADNEM SEKTORJU

Objavil PiNA 22 julija, 2021

Kot odgovor na veliko brezposelnost med mladimi in istočasno nizko stopnjo zaposlenosti v nevladnem sektorju, smo v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA zasnovali kampanjo „Negovanje sveta je lahko služba,“ v sklopu katere smo z več kot 40 nevladnimi organizacijami iz vse Slovenije, omogočili mladim, da pridobijo edinstveno priložnost sodelovanja v nevladnem sektorju.

Izobraževanje na delu je uspešno zaključilo kar 49 mladih iz vse Slovenije, eni od teh pa smo omogočili enoletno zaposlitev v izbrani nevladni organizaciji.

Četrtina udeležencev izobraževanja na delu do uspešne zaposlitve

Skoraj četrtina mladih, ki so bili vključeni v projekt Negovanja sveta, se je uspešno zaposlila, nekateri celo v organizacijah, kjer so opravljali svoje delo. 16 mladih se je na nacionalni ravni vključilo v tekmovalni del, v okviru katerega je tričlanska neodvisna strokovna komisija, ki so jo sestavljale predstavnica Kariernega centra Univerze na Primorskem, Blanka Palčič, predstavnica Zavoda za zaposlovanje, Barbara Gogala in predstavnica CNVOS Tina Divjak, izbrala najboljše izobraževanje na delu.

Sredstva za enoletno zaposlitev prejelo društvo Gajbla

Za najboljše opravljeno izobraževanje na delu je bila, na podlagi videa, poročila, pobude in mentorskega poročil, izbrana Lucija Marko, ki je svoje negovanje sveta opravljala z mentorico Samanto Kobal v društvu Gajbla.

Komisija je pregledala vse kandidate in njihova gradiva. Pri odločitvi je upoštevala predvsem proaktivnost, inovativnost, zadovoljstvo kandidatov in mentorjev ter vpliv zaposlitve na kandidata in organizacijo. Na podlagi tega, so se odločili za Lucijo Marko.

Članice komisije so zapisale: „Njena želja in predanost sta razvidni tako iz izjave kot iz videa, ki je zelo inovativen in raznolik. Zaposlitev bo Luciji pomagala pri nadaljnjem kariernem razvoju, ob tem pa ni odveč tudi dejstvo, da bo podpora zaposlitvi zelo koristila tudi samemu društvu.”

Lucija Marko bo tako eno leto zaposlena v društvu Gajbla in bo skupaj s Samanto negovala svet skozi gledališče, sredstva za zaposlitev pa ji bo omogočil projekt Norveškega mehanizma Social Innovators.

Naslednji korak je zagovorništvo

Trenutno poteka tudi analiza vprašalnikov, ki so jih izpolnili mladi pred in po vključitvi v prakse. Ti  bodo osnova za pripravo zaključnega dokumenta s priporočili in bodo postali hkrati tudi zagovorniški dokument, ki bo, po besedah vodje projekta in strokovne sodelavke PiNE, Kaje Cunk: „služil kot dobro izhodišče, zakaj je mladim potrebno odpirati vrata in jih spodbujati pri njihovem aktivnem državljanstvu in negovanju sveta. Ker to ta trenutek svet še kako potrebuje.”

Izbrani osebi in vsem vključenim v kampanjo iskreno čestitamo, in upamo, da boste z nami pisali zgodbe uspeha tudi v prihodnje.