Obvestila

RAZPISUJEMO DELOVNO MESTO KOORDINATORJA (M/Ž) PROJEKTA »OKUSI MEDKULTURNOSTI«

Objavil PiNA 1 oktobra, 2021

Razpisujemo delovno mesto koordinatorja (m/ž) projekta »Okusi medkulturnosti«. Rok za prijavo je 16. oktober 2021.

O PROJEKTU

Namen projekta »Okusi medkulturnosti« je krepiti zaposljivost in socialno vključenost pripadnikov italijanske narodne skupnosti, narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in priseljencev na področju kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike.

Projekt predvideva razvoj in izvedbo inovativnega izobraževalnega programa na področju kulturnega in gastronomskega turizma, kulinarike in kulturnega managementa ter izobraževanje na delu. Udeležence bomo opolnomočili za vstop na trg dela, razvoj in uvedbo novih idej, ponudb, storitev, produktov na omenjenih področjih v Obalni-kraški in Goriški regiji.

Projekt sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o projektu >> klik.

OPIS DELA IN NALOG 

Koordinacija in implementacija aktivnosti projekta »Okusi medkulturnosti«, izbranem na Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023.

Delo bo obsegalo:

 • koordinacijo in administracijo projekta,
 • koordinacijo usposabljanj in sodelovanje pri pripravi programa usposabljanj,
 • podporo udeležencem usposabljanj,
 • komuniciranje projekta,
 • organizacijo dogodkov in javnih predstavitev projekta,
 • komunikacijo z deležniki,
 • druge naloge glede na potrebe projekta.

ŽELENE KOMPETENCE 

Od kandidata želimo, da ima naslednje kompetence in izkušnje:

 • izkušnje s področja koordinacije projektov,
 • obvladovanje osnovnih administrativnih nalog,
 • izkušnje s področja organizacije dogodkov,
 • kompetence iz komuniciranja (sposobnost samostojne priprave osnovnih vsebin za komuniciranje projekta),
 • izkušnje z javnim nastopanjem,
 • poznavanje vsaj enega od širših področij, ki jih obravnava projekt (medkulturnost, manjšinske etnične skupnosti in priseljenci, migracije, kulinarika in turizem, idr.),
 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika,
 • zaželeno znanje italijanskega in/ali enega od jezikov ciljnih skupin projekta,
 • računalniške veščine (MS Word, Excel, e-pošta, idr.),
 • ima vozniški izpit B kategorije.

Upoštevali bomo vse oblike predhodnega dela in neformalnega pridobivanja kompetenc ter izkušenj (občasno delo, prostovoljno delo, zaposlitve, študentsko delo, prakse, udeležba na delavnicah in tečajih idr.).

Kandidat bo tekom zaposlitve deležen stalnega mentorstva.

POSEBNI POGOJ

Po Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023 morajo kandidati biti pripadniki ene izmed ciljih skupin oz. imeti manjšinsko ali priseljensko ozadje.

DELOVNO RAZMERJE

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili 1. novembra 2021 za določen čas 16 mesecev s poskusno dobo treh mesecev in možnostjo podaljšanja.

Zaposlitev predvideva 40-urni delavnik oz. polni delovni čas, delo pa bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času na sedežu PiNE in na terenu v Kopru ter Novi Gorici.

Predvidena osnovna bruto plača znaša okvirno 1.470,00 EUR.

POSTOPEK PRIJAVE

Svojo prijavo s CV-jem in motivacijskim pismom, dolgim največ eno A4 stran, pošljite na delo@pina.si najkasneje do 16. oktobra 2021. V zadevo pripišite »Prijava na delovno mesto koordinatorja projekta ‘Okusi medkulturnosti’«.

Izbor kandidatov bo dvofazen. Na podlagi pregleda prijav bomo izbrano število kandidatov povabili na razgovor. Razgovori bodo potekali 26. oktobra 2021 na sedežu PINE, Gortanov trg 15, Koper. Točno uro vam bomo sporočili pravočasno.

Kandidati, ki bodo izbrani v drugo fazo izbora, bodo morali najkasneje do 22. oktobra 2021 posredovati nalogo (praktični preizkus). Navodila za njeno pripravo bodo kandidati prejeli ob obvestilu o izboru v drugo fazo oz. najkasneje 20. oktobra 2021.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na Mirno Buić: mirna.buic@pina.si.

 

*Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.