Nekategorizirano

OPIS PROJEKTA »OKUSI MEDKULTURNOSTI«

Objavil PiNA 17 septembra, 2021

S projektom Okusi medkulturnosti bomo krepili zaposljivost in socialno vključenost pripadnikov italijanske narodne skupnosti, narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in priseljencev na področju kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike v Obalno-kraški in Goriški regiji.

Obe regiji imata izredno bogato kulturno dediščino in gastronomijo. Gre za izrazito večkulturni območji, skozi zgodovino prepletenih z različnimi kulturnimi vplivi. Tradicionalno obe regiji opredeljuje bližina italijanske meje. Poleg italijanske narodne skupnosti (v Istri) pa v obeh regijah kot rezultat zgodovinskih in nedavnih migracij živi še mnogo drugih narodnih in etničnih skupnosti – tradicionalno iz nekdanje SFRJ in čedalje več tudi od drugod.

S pomočjo projekta »Okusi medkulturnosti« bodo skupnosti lahko aktivno izrazile svojo kulturno identiteto in jo ohranjale, predvsem pa se bodo preko kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike opolnomočile, aktivno sodelovale v oblikovanju kulturne, kulturno-gastronomsko-turistične in kulinarične ponudbe regij, ki bo trajnostno in razvojno naravnana.

CILJI PROJEKTA

 • zaposliti pripadnico ali pripadnika iz ene od ciljnih skupin kot koordinatorico ali koordinatorja projekta in jo ali ga neposredno preko dela usposobiti za nadaljnje strokovne izzive,
 • razviti, nadgraditi in implementirati inovativen izobraževalni program za ciljne skupine na področju kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike,
 • usposobiti predvsem udeležence ciljne skupine za ključne kompetence učinkovitega dela v kulturnem sektorju,
 • opolnomočiti ciljne skupine za vstop na trg dela na področju kulture, kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike,
 • spodbuditi razvoj, nastanek in uvedbo novih inkluzivnih ponudb, storitev in produktov na področju kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Razvoj usposabljanja
 2. Izvedba štirih sklopov usposabljanja:
 • Medkulturni turizem,
 • Medkulturnost skozi želodec: Medkulturna kulinarika, kulturna dediščina in inovacije,
 • Management v kulturi,
 • Izobraževanje na delu.
 1. Informiranje in komuniciranje

Udeležence bomo usposobili in opolnomočili z znanji in veščinami, ki so pomembne za vključitev posameznikov na trg dela na področju kulturnega in gastronomskega turizma, kulinarike, na področju kulture nasploh ter za soustvarjanje kulturno-turistične-kulinarične ponudbe v obeh regijah.

Osvojili bodo kompetence za vstop na trg dela in profesionalizirali se bodo na obravnavanih področjih. Udeleženci bodo usposobljeni za umeščanje svojih dejavnosti in produktov v kulturno-gastronomsko-turistično ponudbo regije, ki bo zato bolj participativna in inkluzivna. Spodbudili bomo njihovo aktivno delovanje na obravnavanih področjih, kar bo prispevalo k njihovi zaposljivosti in socialni vključenosti.

Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 28. 2. 2023
Sofinancerji: RS, Ministrstvo za kulturo in Evropsko socialni sklad.