Obvestila

ZAČELI SMO IZVAJATI PROJEKT DODAJ (NEKAJ SMISELNEGA), KI BO SPODBUDIL PARTICIPACIJO MLADIH

Objavil PiNA 10 maja, 2023

Na PiNI smo začeli izvajati nov projekt, z naslovom DODAJ. Izvedli smo prvo partnersko srečanje v Sloveniji, na katerem so bili prisotni predstavniki CESIE, Pistes-solidaires, Peace Education Institute in ALDA.

Sodelovanje mladih v procesih odločanja je bistveno za spodbujanje demokratičnih načel in vrednot. Pogosto pa so mladi v teh procesih premalo zastopani.

To potrjujejo tudi študije, ki kažejo, da se mladi pogosto počutijo ločene od političnega sistema in demokratičnih procesov, kar lahko vodi v apatijo, frustracije in nezanimanje za državljansko življenje. Na PiNI smo mnenja, da so ravno mladi vitalni del naše družbe in bi morali imeti besedo pri odločitvah, ki jih zadevajo. Pa tudi, da se aktivirajo takrat, ko jim je to res pomembno ali res omogočeno. 

Z nami se strinjajo tudi partnerji na našem novem projektu DODAJ, ki naslavlja perečo potrebo po mehanizmih, ki mladim omogočajo ustrezen vpliv na vsa področja družbe in vse faze odločanja. Prizadevali si bomo zagotoviti dostopne mehanizme in strukture, prek katerih lahko mladi prispevajo k javnim politikam in zagotovijo, da se njihov glas sliši. 

O projektu:

Sodelovanje mladih pri odločanju je bistveno za spodbujanje demokratičnih načel in vrednot. Vendar so mladi pogosto premalo zastopani v političnem procesu in odločanju na različnih ravneh. Ta premajhna zastopanost lahko povzroči pomanjkanje pozornosti do vprašanj, povezanih z mladimi, ki so ključnega pomena za trajnostni razvoj in blaginjo naše družbe. Poleg tega študije kažejo, da se mladi počutijo ločene od političnega sistema in demokratičnega procesa, kar vodi v apatijo, frustracije in nezanimanje za državljansko življenje.

Projekt naslavlja perečo potrebo po mehanizmih, ki mladim omogočajo ustrezen vpliv na vsa področja družbe in vse faze odločanja. Prizadeva si zagotoviti dostopne mehanizme in strukture, prek katerih lahko mladi prispevajo k javnim politikam in zagotovijo, da se njihov glas sliši.

Verjamemo, da so mladi vitalni del naše družbe in bi morali imeti besedo pri odločitvah, ki jih zadevajo.

Metoda IDEATHON:

Naš projekt želi predstaviti metodo IDEATHON v mladinskem sektorju, opolnomočiti mladinske organizacije in lokalne predstavnike za izvajanje IDEATHONS za mlade. To bo mladim zagotovilo platformo za aktivno udeležbo in jim omogočilo povezovanje z odločevalci, hkrati pa jih bo spodbudilo k učenju o lokalni demokraciji. Metoda IDEATHON je močno orodje, ki lahko pomaga pri reševanju tega vprašanja z zagotavljanjem dostopnih mehanizmov in struktur, prek katerih lahko mladi prispevajo k javnim politikam in zagotovijo, da se njihov glas sliši.

Povezovanje z odločevalci je ključnega pomena za zagotovitev, da se glas mladih sliši in da se upoštevajo njihove potrebe. S sodelovanjem v IDEATHONS lahko mladi delijo svoje ideje in poglede neposredno z oblastniki, kar poveča verjetnost, da bodo njihove potrebe obravnavane v političnih odločitvah. Poleg tega lahko povezovanje z odločevalci pomaga mladim, da se počutijo bolj angažirane in opolnomočene, kar lahko privede do večje udeležbe na drugih področjih državljanskega življenja.

Projekt se izvaja v sklopu Erasmus+.

Naše želje v času implementacije projekta:

  • Vključeni in opolnomočeni mladi.
  • Ideje mladih zaživijo.
  • Občina bo razumela pomen, mladina bo zahtevala več idej.

Pričakovani vpliv projekta:

  • Več mladih vključenih v skupnosti.
  • Prilagoditev mladinskih strategij s strani lokalnih oblasti na podlagi metode ali izkušenj projekta.
  • Opolnomočene lokalne oblasti.

Agenda projektnega meetinga

O vplivih ter željah smo razpravljali tudi na prvem partnerskem srečanju projekta. V nadaljevanju našega prijetnega srečanja z angažiranimi partnerji smo pregledali delovni načrt in časovnico projekta, določili vloge, ki so nadvse pomembne in se pogovarjali o participaciji, kaj to pomeni nam in zakaj smo kot glavno metodologijo v projektu izbrali ideatone.

Vsi partnerji smo se strinjali, da je participacija mladih ključna za razvoj družbe in da jih je nujno treba vključevati v odločevalske procese, saj je res kar pravijo, da “na mladih svet stoji”.

Veseli smo, da smo del projekta, ki bo mladim omogočil aktivno participacijo v sodobni družbi, da se bodo počutili opolnomočene ter da bo njihov glas slišan.