Obvestila

ZAČELI SMO Z IZVAJANJEM PROJEKTA V PODPORO ŽENSKEMU DRUŽBENO ODGOVORNEMU PODJETNIŠTVU V BIH

Objavil PiNA 21 oktobra, 2020

Na PiNI smo pred kratkim začeli izvajati projekt BiHUB, s katerim želimo opolnomočiti ženske v BiH preko spodbujanja ženskega podjetništva ter zagotavljanja njihovega vključevanja v procese odločanja.

V zadnjih letih je bilo žensko podjetništvo namreč opredeljeno kot koristno orodje za povečanje udeležbe žensk v delovni sili, kar posledično povečuje krepitev vloge žensk, enakost spolov, zmanjšuje revščino in povečuje splošno gospodarsko rast. Vendar je v BiH žensko podjetništvo še vedno večinoma nerazvit sektor.

Ženske predstavljajo le 35 % delovne sile v BiH, v primerjavi z moškimi (60 %), kar kaže na visoko stopnjo neenakosti spolov in slabo udeležbo na trgu dela. Čeprav je podjetništvo priznano kot sredstvo za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja žensk, je po zadnjih podatkih ILO le 20,4 % vseh samozaposlenih v BiH žensk.

Žensko podjetništvo torej predstavlja priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest in posledično priložnost, da se ljudje, zlasti ženske, rešijo revščine in socialne izključenosti.

Program BiHUB

Preko BiHUB programa za žensko odgovorno podjetništvo bomo, skupaj s partnerskimi organizacijami iz BiH, opolnomočili ženske za vstop v podjetništvo in zagotovili njihovo vključenost na trgu dela. Za trajno sistemsko podporo ženskemu podjetništvu bomo zagotovili vključevanje žensk v procese odločanja preko izvedbe participativnih procesov in zagovorniških akcij na lokalni ravni.

Zagotavljali bomo tudi redna brezplačna izobraževanja za bodoče podjetnice, nudili mentorstvo, organizirali dogodke za mreženje in prenos dobrih praks ter podjetnice tudi finančno podprli pri ustanovitvi podjetij oziroma realizaciji podjetniških idej. Izvedli bomo tudi participativno zagovorniško akcijo, s katero želimo spodbuditi sprejem ukrepov na področju ženskega podjetništva in vključevanja žensk na trg dela.

Dejavnosti bomo izvajali v Srednjebosanskem kantonu (Travnik in Jajce) in v Hercegbosanski županiji (Livno).

Doprinos Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja 

Dvoletni projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, preko Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, s katerim Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah, kot je Bosna in Hercegovina.

S programom pa Ministrstvo za zunanje zadeve RS podpira in spodbuja dejavnosti nevladnih in drugih organizacij, ki prispevajo k reševanju družbenih izzivov, kot sta uveljavljanje načela enakosti spolov ter k sooblikovanju politik in ukrepov za reševanje skupnih razvojnih izzivov.

Vrednost celotnega projekta je 158.721 €, od tega Ministrstvo za zunanje zadeve RS sofinancira 130.000 €.

Projektni partnerji

Projekt poleg nas izvajajo tudi: Centar za edukaciju mladih Travnik, JU Agencija za kulturnu-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Narodno sveučilište Livno in Linnovate Tehnološki park.

Izvajali ga bomo vse do oktobra 2022, več informacij pa je na voljo na spletni strani www.bihhub.org.