Obvestila

ZAČEL SE JE POSTOPEK IZBORA 4 PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V RAZVOJNI SVET REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS ZA OBDOBJE 2021-2027

Objavil PiNA 6 januarja, 2021

V okviru Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra razpisujemo postopek izbora štirih (4) predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras za obdobje 2021–2027. Rok za prijavo je 17. januar 2021.

Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras je organ, ki deluje v okviru Obalno-kraške razvojne regije in usklajuje razvojne pobude ter razvojne interese v regiji. Med njegovimi glavnimi nalogami je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), ki je podlaga za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021–2027.

Dosedanjim članom RSR se izteka mandat, zato je Regionalni razvojni center Koper pozval Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra, da izvede postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek izbora?
Postopek izvaja Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra po Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras (objavljen na dnu strani). 

Nevladne organizacije predlagajo svoje kandidate in se prijavijo kot upravičenci. Če je kandidatov več, kot je zanje predvidenih mest, se organizira njihova javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem izbrati najustreznejše kandidate. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so se prijavile kot upravičenke v postopku ali so predlagale svojega kandidata.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovali samo tisti, ki bodo predlagali svojega kandidata ali ki bodo pravočasno sporočili preko objavljenega obrazca, da želijo glasovati.

Predstavniki NVO lahko sodelujejo tudi v volilni komisiji, vendar pod pogojem, da ni hkrati kandidat za predstavnika NVO v SRS ali predstavnik organizacije, iz katere kandidat prihaja. Svoj interes lahko predstavniki NVO izrazijo na obrazcu za prijavo upravičencev v postopku.

Kdo lahko kandidira?
Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju občin Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana.

Prijave kandidatur
Prijava za sodelovanje mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Izpolnjeno pošljite izključno po elektronski pošti (skenirano) na info@sticisce-iskra.si (zadeva: Izbor NVO – RSR).

Prijava, poslana po e-pošti mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijava mora prispeti najkasneje do vključno 17. januarja 2021.

Rokovnik
06. 1. 2021 – objava poziva
17. 1. 2021 – rok za prijave
21. 1. 2021 – rok za dopolnitve
22. 1. 2021 – zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
25. 01. 2021 – objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
25. 01. 2021 ob 14. uri – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
25. 01. 2021– razpis volitev (če poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
28. 01. 2021 – zaključek volitev
29. 01. 2021 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepov o imenovanju ter objava izvoljenih kandidatov

Dodatne informacije
Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na info@sticisce-iskra.si.

Priloge