Dogodki

VABIMO NA NOVO SERIJO DELAVNIC: »ŽIVETI, RAZMIŠLJATI, DELOVATI AKTIVNO IN USTVARJALNO«

Objavil PiNA 7 avgusta, 2020

V sklopu projekta Social Innovators in skupnostnega prostora SI HUB, organiziramo serijo delavnic z naslovom »Živeti, razmišljati, delovati aktivno in ustvarjalno.« K udeležbi na brezplačne delavnice vabimo vse, ki bi radi pobliže spoznali brezmejni in brezčasni svet pripovedovanja, likovno mišljenje in vizualno zaznavanje, gledališko pripoved ter fotografijo, kot nosilko zgodbe.

Udeležite se lahko posameznih sklopov ali še bolje vseh. Udeležence in udeleženke bomo opremili z znanji in veščinami, s katerimi se bodo naučili živeti, razmišljati in delovati aktivno ter ustvarjalno. V praktičnem delu delavnic bomo z vajami integrirali pridobljena znanja v prakso.

Delavnice bodo izvajali_e:

  • Samanta Kobal, diplomirana dramaturginja,
  • doc. dr. Barbara Baloh, docentka za didaktiko slovenščine na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem,
  • doc. dr. Eda Birsa, ki na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem deluje na področju likovne didaktike,
  • Matej Peljhan, univerzitetni diplomiran psiholog in specialist klinične psihologije ter
  • Jure Kravanja, mednarodno uveljavljen mojster fotografije in eden izmed začetnikov fototerapije v Sloveniji.

Več informacij o izvajalkah in izvajalcih delavnic je na voljo na povezavi.

Vse delavnice, razen zadnje, se bodo izvedle v naših prostorih na Gortanovem trgu 15 v Kopru, v skladu s priporočili NIJZ.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije in omejitev je obvezna prijava na spletnem obrazcu. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. Prednost pri prijavi bodo imeli mladi do 29. leta, seveda pa k prijavi vabimo tudi vse, ki vas tovrstne tematike zanimajo.

Vljudno vabljeni!


PROGRAM DELAVNIC:

1. BREZMEJNI IN BREZČASNI SVET PRIPOVEDOVANJA

Ponedeljek, 17. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalki: Barbara Baloh, Samanta Kobal

Na prvi delavnici bomo v obliki vaj spoznali, kaj je pripovedovanje, zakaj ima človek od nekdaj potrebo po pripovedovanju in kako se ta kaže v sodobnem svetu, kaj nam v sodobnem času nudi in pomeni pripovedovanje, odnos med zapisom in govorom (med pismenostjo in ustnostjo) ter se posvetili tudi razčlenjevanju pripovedi (pripovedni trikotnik, protagonisti, antagonisti, stranske osebe, kraj in čas dogajanja, glavni pripetljaj in preobrat).

2. S ČIM VSEM LAHKO PRIPOVEDUJEMO?

Torek, 18. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalki: Samanta Kobal, Barbara Baloh

Na drugi delavnici se bomo spoznali z didaktičnim materialom – kako ga lahko uporabljamo in kaj vse lahko služi kot didaktičen material, prav tako pa bomo spoznavali kako brati vizualne podobe (od vizualnega k verbalnemu in obratno), kako vizualnost preliti v telesnost (gib, kretnjo, glas ipd.) ter linearno/nelinearno pripoved v živi pripovedi in zapisu.

3. SLIKANICA BREZ BESEDIL … KAJ TO JE, KAKO JO BEREMO, KAJ NAM SPOROČA?

Sreda, 19. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalki: Barbara Baloh, Samanta Kobal

Nadaljevali bomo s spoznavanjem slikanic brez besedila za otroke in odrasle, ilustracij, branja in opazovanja verbalno – vizualne literature. Prav tako bomo razpoznavali in dekodirali vizualno ter spoznali, kaj vse lahko posredujejo beseda, govor in telesni prikaz.

4. LIKOVNO MIŠLJENJE IN VIZUALNO ZAZNAVANJE (1. DEL)

Četrtek, 20. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalka: Eda Birsa

V prvem delu delavnice bomo spoznali vsakdanje vizualno mišljenje in zaznavanje ter likovno mišljenje, nato pa bodo udeleženke in udeleženci na osnovi vidne zaznave in umetniškega koncepta kot izhodišča za likovno delo, spodbujeni k načrtovanju ter izvedbi lastnega likovnega dela oz. grafike (enobarvna ali barvna monotipija). Nato sledi analiza likovnih del ter prepoznavanje vizualnih (likovnih) elementov.

5. LIKOVNO MIŠLJENJE IN VIZUALNO ZAZNAVANJE (2. DEL)

Petek, 21. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalka: Eda Birsa

V drugem delu delavnice bomo nadaljevali z analizo likovnih del ter prepoznavanjem vizualnih (likovnih elementov). Obravnavali bomo tudi likovno delo (sliko, ilustracijo, risbo …) kot nosilko zgodbe.

6. PRIPOVEDOVANJE Z RODARIJEM

Ponedeljek, 24. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalki: Barbara Baloh, Samanta Kobal

Na šesti delavnici bomo spoznali Gianna Rodarija in njegove inovativne pripovedovalske pristope. Govorili bomo tudi o njegovi knjigi Slovnica domišljije ter spoznali vaje, ki nam bodo pokazale pot do brezmejnega ustvarjalnega navdiha.

7. GLEDALIŠKA PRIPOVED

Torek, 25. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalki: Samanta Kobal, Barbara Baloh

Spoznali bomo razlike med tradicionalnim pripovedovanjem in pripovedovanjem, ki posega na polje gledališkega ter spreminjali »agregatna« stanja besed, podob, gibov, mimike in gest. Preizkusili se bomo tudi v različnih igralskih prvinah oziroma žanrih in ustvarjali bazen občutij, podob, asociacij, besed ter skritih in odkritih pomenov. Spoznali bomo tudi vaje, kako zaigrati zgodbo.

8. FOTOGRAFIJA – KAKO BRATI VIZUALNE PODOBE

Sreda, 26. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalca: Jure Kravanja, Matej Peljhan

Spoznali bomo fotografijo kot nosilko zgodbe in razpoznavali povezave med fotografijo in pripovedovanjem. Prav tako pa bomo iskali »tišino« v fotografiji ter ugotovili, kako brati vizualne podobe in sporočilnost likovnih prvin (svetlo – temno, barve, kompozicijske elemente, motive …).

9. POVEJ MI ZGODBO / POVEM TI ZGODBO … GOVORIM, IGRAM, RIŠEM, PLEŠEM, PIŠEM

Četrtek, 27. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalke: Eda Birsa, Barbara Baloh, Samanta Kobal

Na delavnici bomo spoznavali, kako pripovedovati s »čopičem v roki«, kako tvoriti pripoved z gibanjem v prostoru, kako do odlične zgodbe z besedami in kako zgodbo odigrano pripovedovati.

10. PRIPOVEDOVANJE Z VSEMI ČUTILI … PRIPOVEDUJEM Z VSEM, KAR IMAM NA RAZPOLAGO ZNOTRAJ SEBE

Petek, 28. avgust 2020, 16.00-20.00
Izvajalki: Barbara Baloh, Samanta Kobal

Ukvarjali se bomo s sporočilnostjo različnih zornih kotov in različnih čutil ter prenosom doživljajev v živo pripoved in zapis. Odkrivali bomo spominske in doživljajske mehanizme znotraj samih sebe ter pretvarjali slednje v podobe, informacije in zgodbe, prav tako pa bomo razširili svoje vidno polje tako, da bomo odkrili lastne načine izraza.

11. OD ZGODBE DO FOTOGRAFIJE IN NAZAJ

Četrtek, 3. september 2020, 18.00-20.00
Izvajalca: Matej Peljhan, Jure Kravanja

Na zadnji v seriji delavnic bomo potovali od zgodbe do fotografije in nazaj ter spoznali fotografske serije in kolekcije. Delavnico bomo izvedli prek spletne platforme Zoom, povezavo pa bomo prijavljenim na delavnico posredovali po izteku roka za prijavo.