Dogodki

V KOPRU IZVEDLI ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA ARTEM

Objavil PiNA 30 septembra, 2020

V sredo, 23. septembra 2020, smo se v Zeleni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Koper srečali s strokovnimi delavci, ki s svojim delom prihajajo v stik s posamezniki z migrantskim ozadjem in predstavniki migrantskih skupnosti, na dogodku “Povezana in vključujoča skupnost.”

Šlo je za zaključni dogodek projekta ARTEM, na katerem smo predstavili ključne rezultate projekta: program usposabljanja za dvig medkulturnih kompetenc migrantov in strokovnih delavcev ter prostovoljcev, aplikacijo Cov’on za kartiranje zgodb, platformo ARTEM ACCESS, narejeno po principu časovne banke, ki omogoča izmenjavo prostovoljnih netržnih uslug med domačini in migranti ter dokument s priporočili glede vpeljave rezultatov projekta v lokalne institucije in organizacije.

Z dogodkom smo želeli poudariti tudi pomen povezovanja skupnosti kot celote, vključno z migranti in načinom ustvarjanja vključujoče ter povezane skupnosti.

Tako je Primož Jamšek iz Slovenske filantropije predstavil njegovo delo s prostovoljci, spodbujanje prostovoljnega dela med migranti kot način njihove integracije in spletno platformo prostovoljnih del.

Dr. Blaž Lenarčič iz Znanstveno raziskovalnega središča Koper je predstavil izsledke projekta BASE, s poudarkom na medkulturnem mediatorstvu kot ključnem vidiku dela z migranti, konkretno z migrantkami žrtvami spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola.

Dogodek je imel tudi izkustveno noto – za delavniški del je poskrbela Tina Trdin iz Društva Humanitas ter Društva Lojtra, ki je hkrati tudi predstavila priročnik za izvedbo treningov z migranti in strokovnimi delavci oz. prostovoljci, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem pri vključevanju v lokalno okolje.