Obvestila

SPREMENI TOK: LETOS PONOVNO Z DELAVNICAMI ZA ŠOLE

Objavil PiNA 19 oktobra, 2022

Veseli nas, da na PiNI letos ponovno izvajamo projekt Spremeni tok, s katerim skozi informativno-izobraževalne aktivnosti ozaveščamo o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju na inovativen in predvsem izkustven način.

V sklopu projekta smo v laboratoriju HEKA, v torek, 18. novembra 2022, že izvedli prvo delavnico za srednješolke in srednješolce. 

Delavnica, ki nosi naslov Sea the future, je mlade na sodelovalen način ozaveščala o podnebnih spremembah s pomočjo metod neformalnega učenja ter umetniškega ustvarjanja. 

V prvi fazi delavnice so udeleženci in udeleženke razmišljali in debatirali o problematiki podnebnih sprememb, v drugi fazi pa so s pomočjo različnih umetniških pristopov izdelali umetniško instalacijo, ki opozarja na negativne razsežnosti podnebnih sprememb.

Skupaj bomo v laboratoriju HEKA izvedli še dve delavnici, ki bosta prav tako temeljili na pristopu sodelovalne znanosti, ki omogoča udeležencem in udeleženkam, da skozi participativno učenje in raziskovanje bolj znanstveno opismenjeni ter bolj ozaveščeni o izzivih, kot so podnebne spremembe.

Prav tako smo na delavnici predstavili  kampanjo in peticijo Climate of Change, ki jo še vedno lahko podpišete.

O tem, kaj koristnega so mladi izvedeli na prvi delavnici smo vprašali eno od udeleženk, ki je svojo izkušnjo opisala tako: Postavljeni smo bili pred izziv, kako uprizoriti “mesto pod vodo v prihodnosti” v katerem se bo gladina morja zaradi podnebnih sprememb dvignila za 30 metrov. Za svoje izdelke smo imeli na voljo lego kocke, plastelin, ‘flomastre’ in druge uporabne materiale. Pri delu v skupini sem se nekaj novega naučila na osnovi podajanja nalog ter usmerjanja ljudi, saj sem sprejela vlogo vodje skupine in se tako naučila, kako lažje in boljše komunicirati s preostalo ekipo ter skupaj ustvariti končen izdelek.”

Napovedujemo pa tudi zaključni dogodek projekta, v četrtek, 10. novembra 2022. Poleg razstave produktov ustvarjenih na delavnicah bomo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok organizirali tudi pogovorni večer in projekcijo filma Zgodba Save. Po filmu bo sledila razprava na okoljevarstvenem področju s poudarkom na temo, kaj lahko vsak posameznik naredi za bolj čisto okolje, kako lahko mladinske organizacije spodbujajo mlade, da se pridružujejo takim projektom in akcijam ter kako spremeniti naše navade.

Projekt Spremeni tok je podprt s strani projekta »Climate of change«, ki ga sofinancira Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Sloga.