Dogodki

S PROJEKTOM SREDIŠČE ZA MEDKULTURNI DIALOG KOPER PRISPEVALI K SPODBUDNEMU OKOLJU ZA VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV

Objavil PiNA 23 decembra, 2019

Z razpravo o celostnem vključevanju priseljencev v lokalno okolje smo zaključili projekt Središče za medkulturni dialog Koper, s katerim smo zadnji dve leti gradili spodbudno okolje za vključevanje priseljencev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje ter ozaveščali lokalno prebivalstvo o vključevanju kot dvosmernem procesu.

Uspešna vzpostavitev medkulturnega dialoga je izjemnega pomena za politično, socialno, kulturno in ekonomsko vključevanje priseljencev, saj spodbuja enakopravnost, spoštovanje ter upoštevanje človekovih pravic vseh posameznikov. Za to je ključno aktivno delovanje, povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij, javnih institucij in lokalnih oblasti ter kontinuirani programi, aktivnosti in storitve v podporo priseljencem.

Razprava, ki smo jo izvedli v torek, 17. decembra 2019, v Zeleni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice, je združila prav te akterje, ki so skupaj mislili vloge in položaj organizacij pri vključevanju priseljencev, aktivnosti, ki so prispevale k večji vključenosti priseljencev v lokalno skupnost ter kako se lahko med seboj še bolj povežejo in podprejo pri zagotavljanju lažjega vključevanja priseljencev.
Kot ključno so izpostavili prav pomanjkanje povezovanja organizacij in zagotavljanje bolj trajnih, dolgoročnih sistemskih rešitev na državni ter predvsem na lokalni ravni. Nujna je tudi okrepitev vloge občin in priseljenskih društev v procesu vključevanja priseljencev na lokalni ravni. Kot problematično je bilo izpostavljeno tudi pomanjkanje kontinuitete aktivnosti.

Udeleženci razprave so kot izboljšave predlagali profesionalizacijo in sistemsko ureditev statusa ter vloge medkulturnih mediatorjev, enotno informiranje in obravnavo priseljencev (enotna vstopna točka), vzpostavitev akcijskih skupin ali (svetovalnih) teles na občinski ravni ter večje in učinkovitejše akcije senzibilizacije javnosti idr.

Od informiranja do kulturnih aktivnosti

Skozi projekt je PiNA informirala priseljence o ključnih področjih za njihovo vključitev v lokalno okolje, vzpostavljala partnerstva in povezovala ključne akterje, usposobila posameznike in posameznice za prostovoljno delo s priseljenci, krepila podporno okolje za vključevanje priseljencev v lokalno okolje, spodbujala proaktivno sodelovanje priseljencev z lokalnim prebivalstvom ter z medijsko kampanjo Podam ti roko, v sodelovanju z Radiem Koper in Primorskimi novicami ustvarjala pozitivno podobo priseljencev v javnosti.

Pomemben del projekta so bile kulturno-izobraževalne dejavnosti, kot so večeri migrantskega filma, kjer so bile izpostavljene različne problematike na področju vključevanja priseljencev, organizirane pa so bile tudi ustvarjalne delavnice, na katerih so priseljenke obiskovalce učile različnih spretnosti, od kuharskih delavnic, delavnic vezenja, ustvarjanja z glino, do jezikovnih delavnic in pravljičnih večerov za otroke in odrasle. Z njimi so udeleženci spoznali življenjske zgodbe posameznikov, različne kulture in kulturne posebnosti, kar je imelo doprinos k senzibilizaciji širše javnosti in podiranju predsodkov ter stereotipov.

Z informacijsko točko do boljše vključenosti priseljencev

V prostorih informativne točke so priseljenci dobili koristne informacije, vezane na njihovo vključevanje v lokalno okolje (izobraževanje, zdravstvo, jezikovni tečaji in podobno), na voljo pa jim je bilo tudi brezplačno pravno svetovanje in informativno-kulturni vodeni ogledi po obalnih mestih.

Z delovno skupino do sprememb na lokalni ravni

V okviru projekta smo formirali čezsektorsko delovno skupino, ki so jo, poleg PiNE, sestavljali predstavnice in predstavniki lokalnih in regionalnih nevladnih organizacij ter javnih institucij: Ljudske univerze Koper, Centra za socialno delo, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Univerze na Primorskem, Znanstveno raziskovalnega središča Koper, Fakultete za vede o zdravju, Pedagoške fakultete, Fakultete za humanistične študije, EPICentra Piran, Primorskega informacijskega svetovalnega središča in Pravnega centra za varstvo človekovih pravic. Delovna skupina je zasnovala predloge ukrepov in priporočila za učinkovitejše in celovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje, ki jih je uskladila z relevantno javnostjo.

Mirna Buić, vodja projekta, je ob koncu projekta izpostavila, da »organizacije in institucije že veliko delamo in smo naredili na področju vključevanj priseljencev. Preko Središča za medkulturni dialog Koper smo prispevali k njihovemu povezovanju in sodelovanju. Nadejamo si tudi, da bodo naša prizadevanja po sistemskih rešitvah na lokalnem nivoju padla na plodna tla.«

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (75 %) in Republika Slovenija (25 %); naročnik je Ministrstvo za notranje zadeve.