Obvestila

S PROJEKTOM BIHUB SMO OPOLNOMOČILI PODJETNICE V BOSNI IN HERCEGOVINI

Objavil PiNA 12 oktobra, 2022

S koncem tedna se zaključuje razvojni projekt ženskega podjetništva v Bosni in Hercegovini, ki nosi naslov BiHUB (www.bihhub.org). Gre za projekt, ki je v zadnjih dveh letih pisal dobre zgodbe na področju opolnomočenja žensk v BiH preko spodbujanja ženskega podjetništva ter zagotavljanja njihovega vključevanja v procese odločanja.

V zadnjih letih je bilo žensko podjetništvo namreč opredeljeno kot koristno orodje za povečanje vključitve žensk na trg dela, kar posledično povečuje krepitev vloge žensk, enakost spolov, zmanjšuje revščino in povečuje splošno gospodarsko rast. Vendar je v BiH žensko podjetništvo še vedno večinoma nerazvit sektor.

Ženske predstavljajo le 35 % delovne sile v BiH, v primerjavi z moškimi (60 %), kar kaže na visoko stopnjo neenakosti spolov in slabo udeležbo na trgu dela. Čeprav je podjetništvo priznano kot sredstvo za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja žensk, je po zadnjih podatkih ILO le 20,4 % vseh samozaposlenih v BiH žensk.

“Na PiNI žensko podjetništvo vidimo kot priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest in posledično priložnost, da se ljudje, zlasti ženske, rešijo revščine in socialne izključenosti. Zato smo se tudi odločili tak projekt izvajati v Bosni in Hercegovini. Gre za državo velikih potencialov, v kateri se podjetniške ideje, ki izhajajo iz potreb lokalnih skupnosti in trga, kljub strukturnim in političnim oviram, lahko razvijajo in uspešno zaživijo,” je namen in vizijo projekta orisala naša strokovna sodelavka, Mirna Buić.

Projekt piše 14 uspešnih podjetniških zgodb 

V zadnjih dveh letih smo v sklopu projekta izvedli veliko podpornih aktivnosti, ki danes pišejo kar 14 uspešnih podjetniških zgodb. Ena od teh je na primer podjetnica, ki se je po izključnemu posvečanju skrbi za družino, odločila slediti strasti do peke tort in zdaj vodi že svoje hitro rastoče podjetje ter obenem dokončuje srednjo šolo. Podprli smo tudi glasbenika, ki je v času COVID-19 ostal brez dela in se odločil slediti svoji želji ter postati čebelar, kar mu je omogočil naš podporni program.

Strokovno in finančno smo podprli raznolike dejavnosti, kot so birdwatching ture, enduro turizem, safari s štirikolesniki med divjimi konji, blagovno znamko turističnih spominkov I love Jajce, designerske unikatne vezene svetilke in luči, prve brezglutenske bosanske žlikrofe idr.

Zakaj je pomembno, da smo te zgodbe podprli, osvetli Mirna Buić: “Naša podpora – tako finančna kot mentorska – start-upom v Livnu, Travniku in Jajcu, je bila izrednega pomena. Gre za manjše skupnosti v manj razvitih kantonih, kjer so tovrstne podpore več kot dobrodošle in zagotovo bodo podprti start-upi prispevali k njihovemu gospodarskemu razvoju. Poleg družbeno-ekonomskega vidika pa je treba izpostaviti tudi individualni vidik oz. posameznice in posameznike, ki so sodelovali v našem programu. Gre za izjemne, sposobne in inovativne ljudi, ki so le z malo spodbude dosegli ogromno. Prišli so do nove poslovne ideje, novega produkta ali nove storitve, novih poznanstev, znanj, spoznanj o poslu in, kar je še pomembneje, o sebi. Dosegli so ogromne premike na svoji poslovni poti, nekateri so začeli novo poglavje v svojem življenju in svojo poklicno pot povsem spremenili oz. preusmerili. Epidemija COVID-19 jih ni ovirala – še bolje, izkoristili so jo za učenje in snovanje novih idej. Predvsem pa so si upali.“

Projekt si prizadeva za premike tudi na sistemski ravni 

Prav tako smo tudi v izvajanju zagovorniških aktivnosti za vključevanje ukrepov in strategij ženskega podjetništva v BiH, s ciljem zagotoviti premike tudi na sistemski ravni. S partnerji in predstavniki ključnih institucij za razvoj (ženskega) podjetništva in zaposlovanja smo v pripravi predlogov ukrepov, kot so ustanovitev in financiranje trajnih podpornih okolij za žensko podjetništvo, uvedba podaljšanega varstva v šolah, uvedba podjetniških vsebin v osnovnih in vseh srednjih šolah, idr.

“V BiH primanjkuje sistemsko in finančno podprtih podpornih okoljih in programov za razvoj podjetništva – še posebej ženskega. Ženske so zlasti v manjših lokalnih skupnostih BiH še vedno do neke mere marginalizirane. Tradicionalne koncepcije vloge ženske še vedno ovirajo, da bi ženske svobodneje in pogumneje izbrale podjetniško pot. Zato so tovrstni razvojni projektni ključni za doseganje sicer majhnih, a bistvenih premikov v smeri ekonomske emancipacije žensk, večje vloge žensk v družbi in sistemskih izboljšav, ki bodo omogočile ženskam lažji vstop na trg dela – tudi skozi podjetništvo,” pojasni pomen izvajanja razvojnih projektov Mirna Buić.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, preko Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, s katerim Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah, kot je Bosna in Hercegovina.

S programom Ministrstvo za zunanje zadeve RS podpira in spodbuja dejavnosti nevladnih in drugih organizacij, ki prispevajo k reševanju družbenih izzivov, kot sta uveljavljanje načela enakosti spolov ter k sooblikovanju politik in ukrepov za reševanje skupnih razvojnih izzivov.

Projekt smo izvajali Kulturno izobraževalno društvo PiNA (vodilni partner), Centar za edukaciju mladih Travnik, JU Agencija za kulturnu-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Narodno sveučilište Livno in Linnovate Tehnološki park.