Obvestila

PROJEKT YOU4EU – SODELOVANJE DRŽAVLJANOV 2.0 JE ZAKLJUČEN

Objavil PiNA 30 aprila, 2020

Projekt smo izvajali v sodelovanju z Beograjsko otvoreno školo (vodilna organizacija), GONG-om (Hrvaška), Inštitutom Alternativa (Črna gora) in Access Info Europe (Španija), od 1. septembra 2018 do 29. februarja 2020, s podporo Evropske unije v okviru programa Evropa za državljane.

Projekt je prispeval k večji udeležbi državljank in državljanov v procesu oblikovanja ter izvajanja politik v državah članicah EU in v državah pristopnicah ter k izboljšanju razumevanja državljank in državljanov o njihovi vlogi in vplivu, ki ga lahko imajo na razvoj javnih politik.

Hkrati je tudi spodbudil razpravo o različnih modelih državljanske udeležbe, zlasti e-participacije v ključnih nacionalnih in razvojnih politikah EU ter obogatil izmenjavo izkušenj med državami članicami EU in državami v procesu pristopa o pomembnih politikah, pristopnem procesu k EU in boju proti evroskepticizmu.

V projektnih aktivnostih je sodelovalo 1.066 državljank in državljanov, informacije o projektu pa so dosegle pribl. 556.000 le-teh, zahvaljujoč družbenim omrežjem, spletnim portalom, e-biltenom, Youtube posnetkom in promocijskim materialom.

Pregled vseh izvedenih aktivnosti je na voljo na tej povezavi.