Dogodki

PRIČELI SMO Z IZVAJANJEM PROJEKTA ARTEM

Objavil PiNA 22 januarja, 2020

ARTEM je izobraževalni projekt, katerega partnerji smo tudi mi. Gre predvsem za inovativni proces usposabljanja in razvoja orodij med priseljenci in lokalnimi strokovnjaki ter prostovoljci.

Leta 2004 je Svet Evropske unije postavil skupna osnovna načela politike za vključevanje priseljencev v Evropski uniji. Ta s premišljenimi nasveti glede osnovnih načel državam članicam pomagajo pri oblikovanju politik vključevanja in predstavljajo merilo, na podlagi katerega lahko sodijo in ocenjujejo svoja prizadevanja.

Danes se število priseljencev na ozemljih Francije, Danske, Španije, Bolgarije, Slovenije, Avstrije in Italije veča, s čimer narašča tudi potreba po iskanju rešitev za prilagoditev danim okoliščinam. Trenutne razmere so razlog za odločitev o partnerstvu z organizacijami iz različnih evropskih držav, z namenom izmenjati obstoječe prakse in si zamisliti nove, ki bodo prispevale k skupnemu sodelovanju za boljše vključevanje priseljencev v lokalne skupnosti.

Z željo po vzpostavitvi sistema za izmenjavo storitev med lokalnimi skupnostmi in priseljenci ter izboljšanju povezovanja z zagotavljanjem medsebojnih storitev, smo se skupaj s partnerji iz predhodno omenjenih držav odločili za medsebojno sodelovanje v obliki zasnove projekta ARTEM. 

Ker pa srečanja med priseljenci in lokalno skupnostjo niso vedno samoumevna, želi projekt ponuditi rešitev: učiti se drug od drugega, spoznati drug drugega, razumeti resničnost drugega in sprejemati medsebojne razlike.

Še en izmed ciljev projekta je vzpostavitev sistema netržnih izmenjav med domačini in priseljenci, da bi ustvarili prostor, namenjen srečevanju obeh skupin. Izmenjave bodo temeljile na enakosti in na uslugah, ki jih lahko skupini nudita druga drugi. Vrednost sistema izmenjav se bo merilo v časovnih enotah, več informacij pa bo dostopnih na spletni strani Artem Access, ki je trenutno še v izdelavi.

V okviru projekta smo do zdaj izvedli tudi fokusne skupine, ki so jih na eni strani zastopali priseljenci, na drugi pa ljudje iz lokalnih skupnosti. Izpostavile so pričakovanja obeh skupin in izrazito potrebo po usposabljanju na področju medkulturnega srečevanja.

Naslednja aktivnost projekta bodo strokovna usposabljanja za dvig medkulturnih kompetenc strokovnih delavcev in priseljencev, ki jih bomo organizirali tudi v našem okolju, zato sledite aktivnostim projekta na ključniku #ARTEM.