YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0

Partnerji

Beograjska otvorena škola (vodilna organizacija), GONG, Institut alternativa

Podprt s strani/programa

Evropa za državljane

Področje

Participacija

Opis programa

Spodbujanje in podpora za sodelovanje evropskih državljanov v procesih odločanja in oblikovanja politik na ravni EU. Projektne dejavnosti omogočajo neposredne stike med državljani in nosilci odločanja, raziskovanje mnenj evropskih državljanov o prihodnosti EU, čezmejno sodelovanje ključnih akterjev in razvoj inovativnih instrumentov, katerih cilj je spodbujanje neposrednega sodelovanja državljanov v procesu odločanja.