PROSTOR JAVNOSTI

Partnerji

IPoP – Inštitut za politike prostora, Kulturno društvo prostoRož; HIŠA – društvo za ljudi in prostore, socialno podjetje.

Podprt s strani/programa

Ministrstvo za okolje in prostor

Področje

Participacija, Prostor

Opis programa

Projekt spodbuja skupnostno urejanje javnega prostora. Tako bo skozi vključevanje javnosti v postopke urejanje javnega prostora že v fazah razvoja in načrtovanja na dveh konkretnih primerih krepil in širil zavest o partnerskem urejanju prostora v lokalni upravi in širši javnosti ter s tem pozitivno prispeval h kakovosti vključevanja javnosti v urejanje javnega prostora.