SREDIŠČE ZA MEDKULTURNI DIALOG KOPER

Partnerji

/

Podprt s strani/programa

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (75 %) in Republika Slovenija (25 %); naročnik je Ministrstvo za notranje zadeve

Področje

Vključevanje

Opis programa

Izgradnja spodbudnega okolja za vključevanje migrantov v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, pomoč pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile, in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranje in povezovanje lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja, odprtega za vključevanje tujcev in osveščanje lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.