ISKRA – STIČIŠČE NVO ISTRE IN KRASA

Partnerji

/

Podprt s strani/programa

Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad

Področje

Participacija, Izobraževanje

Opis programa

Program stičišča NVO Istre in Krasa naslavlja identificiran družbeni potencial za NVO in ga poskuša doseči prek naslavljanja izzivov sektorja. Začrtane aktivnosti so osredotočene na krepitev profesionalnega in trajnostnega nevladnega sektorja v regiji, povečanje njegove vloge kot partnerja pri oblikovanju javnih politik, povečano umeščenost v mednarodno okolje ter okrepljeno in trajnostno stičišče nevladnih organizacij.