Negovanje sveta je lahko služba

Trajanje projekta

1. januar 2024 – 31. december 2025

Projektni partnerji

Centar za karijere mladih Dubrovnik (Hrvaška), Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (Bosna in Hercegovina), Leadership Development Association Albania (Albanija), Mladiinfo Montenegro (Črna Gora)

Podprt s strani/programa

Erasmus KA2 – Krepitev zmogljivosti na področji mladine

Področje

Informiranje, izobraževanje, vključevanje

Opis programa

Projekt je namenjen dvigu zmogljivosti partnerskih organizacij in ciljnih mladinskih organizacij v BiH, Črni Gori in Albaniji na področju neformalnega izobraževanja, opolnomočenju mladih pri iskanju svoje poklicne poti, zlasti mladih z manj priložnostmi, ter promociji NVO sektorja kot delodajalca.

Projekt temelji na že testiranem modelu praks Negovanje sveta je lahko služba, razvitem v okviru predhodnega projekta Social Innovators. V okviru projekta bodo vzpostavljene 3 nacionalne podporne točke v BiH, Črni Gori in Albaniji, ki bodo preko različnih izobraževalnih aktivnosti krepile mentorske sposobnosti predstavnikov NVO ter prispevale k kariernem razvoju mladih. V okviru projekta bo 90 mladih pridobilo delovne izkušnje v NVO sektorju in tako pridobili spretnosti in kompetence, potrebne za lažji vstop na trg dela.