KILOMETRINA: razvoj mentorstva za kakovostne prakse v visokem šolstvu

Trajanje projekta

1. september 2023 – 31. oktober 2025

Projektni partnerji

Univerza v Ljubljani, CESIE (Italija), Universita degli studi di Palermo (Italija), The Peace Education Institute (Finska), Faculty of Education UOULU (Finska)

Podprt s strani/programa

Erasmus + KA220-HED – Sodelovalna partnerstva v terciarnem izobraževanju

Področje

Informiranje, izobraževanje, vključevanje

Opis programa

Projekt povezuje visokošolske institucije, NVO in karierne centre pri izvajanju študijskih praks v NVO sektorju.

Z razvojem podpornega sistema kariernih centrov za uspešno načrtovanje študijskih praks, krepitvijo mentorskih kompetenc visokošolskih profesorjev in delavcev NVO, bo v okviru projekta izvedenih 60 kakovostnih in vključujočih študijskih praks, ki bodo temeljile na uspešnem, že testiranem modelu praks v okviru predhodnega projekta Social Innovators.