Design+Science metodologija

Tip gradiva

Priročnik

Jezik

Slovenščina

Leto izdelave

2023

Opis

Metode, ki smo jih preizkusili na treh uspešnih izvedbah poletne šole Design+Science, smo pomagali spremeniti v odprt izobraževalni vir, ki je na voljo mednarodni izobraževalni skupnosti.

Gre za prilagodljivo metodo poučevanja, ki sloni na interdisciplinarnem povezovanju med študenti umetniških, humanističnih in znanstvenih panog. To omogoča s pomočjo skupinskega dela, učenja skozi prakso ter strnjenim, interaktivnim učenjem, ki ima v svojem središču tudi medvrstniško učenje.

POVEZAVA DO PRIROČNIKA (SLO)