ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa 2023-2027

Trajanje projekta

1. oktober 2023 – 30. september 2027

Povezave

Podprt s strani/programa

Ministrstvo za javno upravo RS, Sklad za razvoj nevladnih organizacij

Področje

Informiranje, izobraževanje

Opis programa

ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa predstavlja podporno okolje za NVO v Obalno-kraški regiji.

Vloga stičišča je krepitev zmogljivosti NVO na področju organizacijskega razvoja in zagovorništva, povečanje in utrditev njegove vloge kot partnerja pri oblikovanju javnih politik, zastopanje interesov NVO sektorja napram odločevalcem, spodbujanje čezsektorskih partnerstev za reševanje aktualnih izzivov regije in povečanje prepoznavnosti nevladnega sektorja v regiji.