Stories for passengers

Trajanje projekta

1. november 2023 – 1. november 2025

Projektni partnerji

Puntozero Società Cooperativa

Podprt s strani/programa

Sklad za male projekte GO! 2025

Področje

Prostor, participacija, ustvarjalnost, trajnostni turizem

Opis programa

Stories for passengers je projekt, ki potnikom ponuja zvočne pripovedi, ki jih lahko med potovanjem poslušajo preko aplikacije za pametne telefone na različnih poteh, na vožnji z različnimi sredstvi javnega prevoza. Cilj je gostom, ki potujejo v Novo Gorico in Gorico, ponuditi inovativno pripoved o ozemlju, ki približa duh in program GO2025.