WIN – Izboljšanje zaposlovanja žensk v obrobnih
industrijskih regijah

Trajanje projekta

1. januar 2024 – 30. junij 2026

Projektni partnerji

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, University of Graz, VESTE – Registered association Styrian Iron Road, LAG Sokolovsko, Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd., Ministry of Economy Affairs of Hercegbosnian Canton, Employment Office of Herceg-Bosnian Canton, Association of Business Women in Serbia, National Management School of Bulgaria

Podprt s strani/programa

Program Interreg Podonavje, Evropska unija

Področje

Izobraževanje, podjetnost, vključevanje,
informiranje

Opis programa

Namen projekta je izboljšati položaj delavk v obrobnih industrijskih regijah Podonavja ter prispevati k bolj dostopnemu, vključujočemu in učinkovitejšemu trgu dela za ženske. Projekt bo s svojimi aktivnostmi prinesel spremembe v smislu:

1) boljšega razumevanja specifičnih potreb žensk in vrzeli v spretnostih na eni strani ter kulturnih in institucionalnih ovir na drugi strani, ki skupaj prispevajo k neenakosti spolov;

2) opolnomočenja žensk s potrebnimi orodji in priložnostmi za povečanje njihovega poklicnega potenciala;

3) izboljšanja socialno-ekonomskega razvoja obrobnih industrijskih regij v celotnem Podonavju;

4) učinkovitejšega oblikovanja politik na različnih prostorskih ravneh, ki lahko sprejmejo bolj vključujoče ukrepe in prakse ter odpravljajo institucionalne ovire.