Obvestila

PiNA ŽE TRETJE LETO OZAVEŠČA O KOHEZIJI: ZAČEL SE JE PROJEKT KOHEZIJA ZA VSE

Objavil PiNA 16 oktobra, 2023

KOHEZIJA ZA VSE

s kohezijo do bolj socialne Evrope

 

Kohezija za vse je projekt, ki si prizadeva najširši javnosti skozi informativne vsebine in na poljuden način predstavili ključne informacije o tem, kaj je kohezijska politika in kako ta vpliva na naše vsakdanje življenje. Projekt soustvarjamo Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Regionalni RTV center Koper (TV Koper in Radio Koper) ter Za in proti, zavod za kulturo dialoga.

Po že dveh uspešno zaključenih projektih, Zelena kohezija in Zelena kohezija za mlade, ki sta v ospredje postavljala razvoj okolju prijazne, brezogljične Evrope, se letošnji projekt osredotoča na prednostno področje bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic. 

V sklopu enoletnega projekta bomo pripravili številne radijske in televizijske oddaje, prispevke, oglase v katerih bomo predstavili projekte in dobre prakse, ki zagotavljajo podporo k ustvarjanju kakovostnih zaposlitev, izobraževanje, razvoj spretnosti in znanj, socialno vključenost, enak dostop do zdravstvenega varstva ter krepitev vloge kulture, kulturne dediščine in trajnostnega turizma.

Načrtujemo tudi organizacijo več posvetov namenjenih strokovni javnosti, tekmovanje debatnih krožkov, organizacijo javne razprave in izvedbo zabavnih spletnih kvizov, s katerimi želimo javnosti predstaviti in približati kohezijsko politiko ter pri njih ustvariti zavedanje o pomembnosti sodelovanja pri oblikovanju ciljev in prioritet za prihodnji razvoj bolj socialne Evrope in jih opolnomočiti, da to tudi naredijo. 

Projektnim vsebinam lahko sledite na Facebook strani projekta, pa tudi na našem TikTok profilu, @pinakoper.

Projekt sofinancira Evropska unija (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko).