Obvestila

Izdali smo publikacijo “YOU4EU – politična priporočila glede transparentnosti delovanja in participacije državljanov”

Objavil PiNA 27 februarja, 2020

Publikacija »YOU4EU – politična priporočila,« je rezultat projekta YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0. Gre za seznam sklepov in priporočil za izboljšanje transparentnosti in participacije v Evropi.

Publikacija poudarja, da je v Evropi pereča potreba po izboljšanju sodelovanja državljanov* v procesih odločanja. Javni organi na lokalni, nacionalni in EU ravni bi morali bistveno izboljšati svoje sisteme komuniciranja, ter se hitreje in celoviteje odzivati na poizvedbe s strani javnosti. Trenutno stanje spodkopava načelo, da morajo biti javne ustanove v službi javnosti in ne obratno. Pomembno je, da se okrepi komunikacija med državljani in javnimi institucijami po vsej Evropi. To načelo bi moralo biti splošno sprejeto s strani javnih organov in ne bi smelo biti samo predmet državljanskih pobud.

Obstaja tudi pereča potreba po krepitvi pravice državljanov do vključevanja v procese odločanja, saj tako državljani konstruktivno prispevajo k odločitvam, ki jih zadevajo. Obenem pa imajo možnost prispevati k reševanju problemov ter tako zagotoviti, da so takšne odločitve sprejete v javnem interesu.

Publikacija hkrati poziva k objavi nekaterih podatkov, ki so ključni za boj proti korupciji, ter izpostavlja pomembnost pravice do dostopa do informacij, ki jo mora zagotoviti nacionalna zakonodaja, ki je v celoti v skladu z mednarodnimi standardi.

Na koncu publikacije je mogoče najti nacionalna priporočila za tiste države, ki so bile del projekta: Hrvaško, Črno goro, Srbijo, Španijo in Slovenijo.

Publikacijo lahko prenesete na tej povezavi.

*Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.