Obvestila

V SKLOPU NOVEGA PROJEKTA SPREMENI TOK IZVEDLI DELAVNICI ZA DIJAKE

Objavil PiNA 22 oktobra, 2021

Pred kratkim smo začeli izvajati nov projekt, Spremeni tok. Z njim ozaveščamo javnost o razvojnem sodelovanju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU in naslavljamo problematiko onesnaženosti morja preko t. i. sodelovalne znanosti (ang. citizen science).

V sklopu projekta smo 6. in 8. oktobra v novonastalem laboratoriju HEKA izvedli delavnici za dijake Srednje ekonomske in poslovne šole. Namenjeni sta bili ozaveščanju mladih o pomenu razvojnega sodelovanja, natančneje o Agendi 2030 in 14. cilju trajnostnega razvoja – ohranjati ter vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj. 

Odkrivanja mikroplastike in drugih antropogenih onesnaževal v našem morju smo se lotili na nekoliko drugačen, izkustven način, saj sta delavnici temeljili na konceptu sodelovalne znanosti , ki omogoča posameznikom, da sodelujejo in prispevajo k znanstveno-raziskovalnim procesom in s tem posledično krepijo svoje znanje, njihovo znanstveno pismenost, boljše razumevanje pojavov in prav sodelovanje jih aktivira, da prispevajo k trajnostnemu življenju na Zemlji.

Tako so se dijaki preizkusili v analizi vzorcev lokalne morske vode in peska iz lokalne plaže. Analiza je vključevala vzorčenje peska, ekstrakcijo mikroplastike iz peska, analiziranje peska iz lokalne plaže pod mikroskopom in analiziranje mikroplastične sestave s pomočjo različnih do-it-yourself pristopov. Eden izmed takih je bil izdelava stolpca gostote iz različnih tekočin, kot so med, agavin sirup, sončnično olje, sadnega sirupa in bencina, v katere so nato dijaki spustili vzorce plastike in ugotavljali gostoto mikroplastike. 

Na drugi delavnici so se dijaki spoznali z osnovami virtualne resničnosti (VR), ki je eden izmed inovativnih načinov, kako lahko tudi z umetnostjo opozorimo širšo javnost o posledicah človeškega onesnaževanja morja. Na delavnici so se dijaki spoznali s pristopi in tehnikami VR snemanja, izdelali so svoja kartonska VR očala ter z različnimi tipi VR očal vstopili v različne virtualne realnosti (reka, gozd). Nato pa so sodelovali pri snemanju ozaveščevalnega videa z vodoodporno kamero. 

Delavnici so izvajali Robertina Šebjanič, Gjino Šutić in Miha Godec. Izvedli smo ju tudi v sklopu letošnje edicije festivala IZIS, 2200 UND3R.

Na obe delavnici smo prejeli izredno pozitivne odzive s strani dijakov in upamo, da se bomo z njimi srečali tudi v prihodnje.

Projekt je podprt s strani projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022«, ki ga sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.