Obvestila

SPOROČILO ZA JAVNOST OB NOVINARSKI KONFERENCI KONTAKTNE TOČKE PROGRAMA CERV

Objavil PiNA 25 novembra, 2021

V Sloveniji je zaživela nacionalna kontaktna točka evropskega programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights & Values), ali na kratko, CERV.

CERV je skoraj 1,5 milijarde evrov vreden program, ki želi s podporo organizacijam civilne družbe, dejavnim na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, krepiti pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU, za katere so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoli. S spodbujanjem državljanskega in demokratičnega sodelovanja, si prizadeva podpirati razvoj odprte, na pravicah temelječe, demokratične, enakopravne in vključujoče družbe, ki temelji na pravni državi.

Delo točke, ki jo bomo vodili na PiNI, bosta sofinancirala Ministrstvo za pravosodje RS in Evropska komisija.

Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je osmislila pomen programa CERV: “ta program bo prispeval k temu, da ohranjamo in še naprej razvijamo odprte, na pravicah temelječe in vključujoče družbe, ki spoštujejo pravno državo. Ta program bo to dosegel predvsem s podpiranjem organizacij civilne družbe in drugih deležnikov, ki so dejavni na različnih ravneh, tako lokalni kot mednarodni. ”’ 

Med pogajanjem za proračun je program prejel zgodovinsko podporo in veliko dodatnih sredstev. “Začeli smo s 600 milijoni, dosegli pa kar milijardo in pol za naslednje sedemletno obdobje,” je dodala. “Program je pomemben za Evropsko komisijo pa tudi za celotno Evropsko unijo, saj konkretno prispeva k uresničevanju številnih politik Evropske unije, od boja proti diskriminaciji in nasilju pa do uveljavljanja lokalne demokracije,” je še pojasnila in povedala, da je “CERV zaživel v času pandemije. Čeprav so to zelo težki časi, je pandemija pokazala, da se ljudje vse bolj zanimajo za temeljne pravice in vrednote, kar je dobra popotnica programu. Poleg tega v EU poteka obsežno posvetovanje z ljudmi o naši skupni prihodnosti, konferenca o prihodnosti Evrope. Z novim, večjim in razširjenim programom bomo lahko dosegli več ljudi in jih še bolj vključili.” 

Maja Velič, predstavnica Ministrstva za pravosodje RS, je pozdravila začetek delovanja kontaktne točke in ob tem povedala, da je vzpostavitev za Slovenijo zelo pomembna: “vzpostavitev take kontaktne točke smo podpirali, ker smo vedeli, da moramo program še bolje promovirati. V času, ko so naše prioritete nekoliko drugačne, je pomembno, da programi, kot je ta, opozarjajo, da so človekove pravice, vrednote in pravna država, tiste stvari, kjer ni popuščanj. Treba jih je spodbujati in če s sofinanciranjem projektov EU na ta način pripomore k temu, se v tem resnično pokaže dodana vrednost programa. Veselim se, da smo mi tisto ministrstvo, ki bo to točko sofinanciralo in želimo, da bi bila čim bolj uspešna.” 

Vizija kontaktne točke je povečati prepoznavnost programa, njegovih ciljev in pomena ter nuditi podporo vsem organizacijam, ki bi želele v programu sodelovati, s tem pa tudi povečati uspešnost črpanja sredstev programa s strani slovenskih organizacij. 

Pomen točke je v imenu PiNE osmislil predsednik organizacije, Vid Tratnik, ki je povedal, da smo bili v preteklosti “prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki je uspela na tem programu kot prijavitelj. Iz dela na terenu vemo, da obstaja veliko organizacij, bodisi nevladnih, bodisi javnih, ki želijo izvajati aktivnosti, ki so lahko podprte iz programa. Vidimo, da obstajajo potrebe in mi smo tisti fasilitator na terenu, ki bo uspel povezovati, podpreti organizacije, da lahko pripravijo čim bolj kvalitetne projekte in s tem prispevajo k družbenem razvoju ter vrednotam in ciljem programa. V čast nam je, da smo mi tisti, ki lahko sodelujemo z našim prispevkom,” ter dodal, da “smo v prvi vrsti v tem programu prepoznali vrednote, ki jih tudi sami kot organizacija zagovarjamo in zaradi katerih še danes prihajamo zjutraj na delo. Ta program je točno tisti, ki spodbuja ohranjanje vrednot in idealov, ki Evropo delajo Evropo.”  

Nena Bibica, vodja kontaktne točke CERV in strokovna sodelavka PiNE je za zaključek predstavila naloge točke: “kontaktna točka bo obveščala o možnostih, ki jih program ponuja, organizirala informativne dogodke in delavnice. Tu ne mislimo ne zgolj delavnice, katere razpise imamo, ampak tudi delavnice, s katerimi bomo hkrati krepili in opolnomočili organizacije z znanji, kako razvijati projekt, kako komunicirati projekt, in, nenazadnje, kako potem izvajati pridobljen projekt, da je ta uspešen in da doseže svoje učinke. Svetovali in izobraževali bomo v vseh fazah prijave, nudili podporo v primeru tehničnih težav ter pomagali pri iskanju projektnih partnerjev in odgovorov na vsa vprašanja v zvezi s programom CERV.” 

Več informacij o aktualnih razpisih boste lahko zasledili že v naslednjem tednu. Vabimo vas, da delo kontaktne točke spremljate preko FacebookaLinkedINa ali pišete na e-naslov CERV-tocka@pina.si. Če bi želeli prejemati mesečni obvestilnik o našem delu in programu, vas vabimo, da se prijavite tukaj.