POGON

Trajanje projekta

1. februar 2020 – 15. september 2021

Partnerji

Zavod Bob, Združenje SEZAM, PiNA

Logotip


Podprt s strani/programa

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada

Področje

Mladina, izobraževanje

Povezave

Spletna stran: klik

Opis programa

Projekt Pogon – razvijaj svojo kariero in prispevaj k razvoju družbe, bo usposobil mlade v okviru mladinskega dela za trajen vstop na trg dela, pri čemer bo naslavljal izzive, s katerimi se mladi ob vstopu na trg dela soočajo. Poudarek bo na delu z mladimi znotraj organizacij v mladinskem sektorju.