KATALIZATORJI

Trajanje projekta

1. februar 2020 – 15. september 2021

Partnerji

Sindikat Mladi plus, Mladinski center Postojna, Ljudska univerza Ormož: enota Mladinski center Ormož, Mladinski center Dravinjske doline, PiNA

Podprt s strani/programa

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada

Področje

Mladina, izobraževanje

Povezave

Spletna stran: www.druzbenespremembe.org

Logotip

Opis programa

Projekt Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe želi usposobiti mlade v okviru mladinskega dela iza dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe; to sta projektni vodja in komunikator. Mladinsko delo temelji na vključujočih pristopih, neformalnem izobraževanju, vrstniškem učenju ter principih “mladi z mladimi za mlade”.