OKUSI MEDKULTURNOSTI

Trajanje projekta

1. oktober 2021 – 28. februar 2023

Podprt s strani/programa

Ministrstvo za kulturo RS in Evropski socialni sklad

Področje

Izobraževanje, vključevanje, participacija, podjetnost

Logotipi

Opis programa

Krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov manjšinskih narodnih skupnosti ter priseljencev na področju kulturno-gastronomskega turizma v Obalno-kraški in Goriški regiji. Naslavljanje potreb ciljnih skupin za: večanje participacije in vidnosti v javnem življenju; razvoj vključujoče kulturno-gastronomske ponudbe; povečanje konkurenčnosti s pridobivanjem znanj za nastop na trgu dela.