Dive IN

Trajanje projekta

1. november 2021 – 1. maj 2024

Partnerji

Puntozero societa Cooperativa, Universal Research Institute UR, GLUON vzw

Podprt s strani/programa

Erasmus+

Področje

Izobraževanje, participacija, ustvarjalnost

Opis programa

Vključevanje participativne znanosti v področje mladinskega dela. Projekt želi doseči dvig aktivne soudeležbe mladih pri naslavljanju družbenih izzivov ter opolnomočenje mladinskega sektorja za aktivno vključevanje mladih v javne zadeve. Projekt bo usposobil trenerje v mladinskem sektorju na področju participativne znanosti, mladinski sektor opolnomočil in mu dal orodja za nadaljnji razvoj ter multipliciranje metodologije participativne znanosti znotraj sektorja in širše.