Mladi v obalnih občinah: Analiza stanja

Tip gradiva

Publikacija

Jezik

Slovenščina

Leto izdelave

2014

Opis

Delo »MLADI V OBALNIH OBČINAH: Analiza stanja« je razdeljeno na štiri večja poglavja.

V prvem poglavju se predstavi mlade kot družbeno kategorijo in statistike, vezane na mlade v obalnih občinah.
Drugo poglavje temelji na analizi vprašalnika, ki je bil posredovan predstavnikom lokalnih skupnosti, z namenom pridobitve ukrepov in aktivnosti, ki jih obalne občine izvajajo na področju mladine.
Tretje poglavje predstavlja rezultate raziskave, opravljene med mladimi na območju obalnih občin. Raziskava je predstavljena po posameznih področjih: splošno, informiranje, izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska problematika, mobilnost in družbene dejavnosti.
Zadnje poglavje, sklep analize predstavlja sintezo vseh zbranih podatkov in ugotovitev.

Publikacija: Prenos >> (.pdf)