Informiranje mladih: Raziskava

Tip gradiva

Publikacija

Jezik

Slovenščina

Leto izdelave

2015

Opis

Informiranje mladih predstavlja ključno področje mladinskega dela, ki mladim omogoča enakopravno in aktivno vključevanje ter participacijo v družbi. Kljub njegovemu pomenu v Sloveniji še ni razvita celostna politika informiranja mladih. Da bi prispevali k napredku in razvoju področja, smo se v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA odločili izvesti raziskavo »Informiranje mladih« v okviru projekta »Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo«.

Na podlagi rezultatov analize odgovorov anket za mlade in organizacije ter analize intervjujev, opravljenih s predstavniki organizacij, ki delajo na področju mladine, smo želeli odkriti pomen in načine predvsem spletnega informiranja mladih v mladinskem in širšem nevladnem sektorju ter oblikovati predloge ukrepov za njihovo izboljšavo in za nove »produkte« za informiranje mladih.

Publikacija: Prenos >> (.pdf)