KOHEZIJA ZA VSE

Trajanje projekta

1. oktober 2023 – 30. september 2024

Projektni partnerji

Radiotelevizija Slovenija in Za in proti, zavod za kulturo dialoga

Kontaktna oseba projekta

Urška Vezovnik, urska.vezovnik@pina.si

Podprt s strani/programa

Evropska komisija, DG REGIO

Področje

Informiranje, participacija

Sledite aktivnostim projekta na

Opis programa

Projekt v središče postavlja ozaveščanje in informiranje o učinkih kohezijske politike, vezanih na prioritetno področje štiri, tj. bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, in sicer, na zagotavljanje podpore ustvarjanju kakovostnih zaposlitev, izobraževanje, razvoj spretnosti in znanj, socialno vključenost in enak dostop do zdravstvenega varstva.

Projekt aktivno vključuje in povezuje deležnike, za aktivno sodelovanje v organiziranih razpravah o treh ključnih področjih – medsektorsko sodelovanje, komuniciranje učinkov kohezijske politike, gradnja sinergij med kohezijsko politiko in drugimi programi EU, da lahko povečamo učinek posameznega sklada oz. politike na družbo in njen razvoj.