Dodaj

Trajanje projekta

1. april 2023 – 30. september 2025

Projektni partnerji

CESIE (Italija), PISTES SOLIDAIRES (Francija), PEACE EDUCATION INSTITUTE (Finska), ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE (Francija), OBČINA ANKARAN (Slovenija), COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA (Italija)

Podprt s strani/programa

Erasmus+ KA220-YOU – Sodelovalna partnerstva na področju mladine

Področje

Mladina, informiranje, participacija, vključevanje

Opis programa

Projekt bo zagotovil dvig aktivne vključenosti mladih na lokalni ravni preko uporabe metode IDEATON kot osnove za oblikovanje učinkovitega mehanizma participacije mladih v lokalnem okolju.

Podporne aktivnosti usposabljanja in zagovorništva bodo krepile zmogljivosti mladinskih organizacij in lokalnih oblasti za izvedbo participativnih procesov z mladimi in prispevale k dvigu zavesti mladih, mladinskih organizacij, lokalnih oblasti in širše javnosti o pomenu participacije mladih na lokalni ravni.