ISKRA – STIČIŠČE NVO ISTRE IN KRASA II

Trajanje projekta

1. oktober 2019 – 30. september 2023

Partnerji

/

Podprt s strani/programa

Ministrstvo za javno upravo, Sklad za NVO

Področje

Participacija, Izobraževanje

Povezave

Opis programa

Program Stičišča NVO Istre in Krasa naslavlja identificiran družbeni potencial za NVO in ga poskuša doseči prek naslavljanja izzivov sektorja in dolgožive družbe. Začrtane aktivnosti so osredotočene na krepitev profesionalizacije in trajnosti nevladnega sektorja v regiji, povečanje njegove vloge kot partnerja pri oblikovanju javnih politik, čezsektorskega povezovanja nevladnih organizacij, ter okrepljeno in trajnostno stičišče.