BiHUB,
Podpora ženskemu družbeno odgovornemu podjetništvu

Trajanje projekta

1. januar 2020 – 15. oktober 2022

Partnerji

Kulturno izobraževano društvo PiNA (vodilni), Centar za edukaciju mladih Travnik (BiH), JU Agencija za kulturnu-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH), Ministarstvo ekonomije, Kanton 10 (BiH)

Podprt s strani/programa

Program mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije (Ministrstvo za zunanje zadeve RS)

Področje

Participacija, izobraževanje, vključevanje

Opis programa

Opolnomočenje žensk v BiH preko spodbujanja ženskega podjetništva ter zagotavljanja njihovega vključevanja v procese odločanja. Preko HUB programa za žensko odgovorno podjetništvo bomo opolnomočili ženske za vstop v podjetništvo (start-upi) in zagotovili njihovo vključenost na trgu dela. Za trajno sistemsko podporo ženskemu podjetništvu bomo zagotovili vključevanje žensk v procese odločanja preko izvedbe participativnih procesov in zagovorniških akcij na lokalni ravni.