Dogodki

DOGODEK: MEDKULTURNI MEDIATORJI V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Objavil PiNA 13 avgusta, 2021

Kdo so medkulturni mediatorji, kakšna je njihova vloga in pomen za vključevanje priseljencev v lokalne skupnosti?

V petek, 3. septembra 2021, ob 10. uri v naših prostorih organiziramo dogodek Medkulturni mediatorji v lokalnih skupnostih: njihova vloga in pomen za vključevanje priseljencev.

Medkulturna mediacija je pomembna praksa, ki se jo uporablja za premoščanje jezikovnih in kulturnih razlik med obravnavo priseljencev. Je učinkovito sredstvo za zmanjševanje neenakosti, ki ključno vpliva na kakovost obravnave priseljencev in zagotavlja njihovo lažjo vključitev v lokalno okolje.

Medkulturna mediacija ima velik doprinos tudi za lokalne skupnosti. Na dogodku boste na interaktiven način spoznali pomen in vlogo medkulturnih mediatorjev v lokalnih skupnostih ter nacionalno poklicno kvalifikacijo Medkulturni mediator.

Hkrati bomo skupaj premislili izzive in identificirali (sistemske) možnosti za vpeljavo medkulturnih mediatorjev v lokalno skupnost in njihovo profesionalizacijo.

KOMU JE NAMENJEN?

Dogodek je namenjen vsem predstavnikom in predstavnicam občin, javnih institucij, nevladnega sektorja in strokovnim delavcem, ki delajo ali prihajajo v stik s priseljenci.

PRIJAVA

Svoj interes za udeležbo na dogodku izrazite na tej povezavi, in sicer, najkasneje do 1. septembra 2021.