Izobraževanje

Dive IN: INOVATIVNI PROJEKT, KI SPODBUJA PARTICIPATIVNO ZNANOST MED MLADIMI – PREDSTAVITEV UČNIH AKTIVNOSTI

Objavil PiNA 24 maja, 2024

V sodobnem svetu se hitro spreminjajo tehnologija, znanost in družbene strukture. Vse bolj se kaže potreba po vključevanju mladih v znanost na način, ki spodbuja sodelovanje, ustvarjalnost in inovativnost. Projekt “Dive IN – Participativna znanost v mladinskem delu” je odličen primer, kako lahko mladinske organizacije, znanstvene ustanove in lokalne skupnosti združijo moči in skupaj ustvarijo nekaj izjemnega.

Kaj je participativna znanost?

Participativna znanost (citizen science) je pristop, ki spodbuja aktivno sodelovanje javnosti pri znanstvenih raziskavah. Gre za vključevanje posameznikov, ki nimajo formalnega znanstvenega ozadja, v zbiranje podatkov, izvajanje eksperimentov in analizo rezultatov. Tako se znanost približa širši javnosti, poveča se zavedanje o njenem pomenu, hkrati pa se spodbujajo nove oblike izobraževanja in raziskovanja.

Dive IN: Naša pot do inovativnosti

Projekt “Dive IN” je namenjen prav temu – spodbujanju participativne znanosti med mladimi. V sodelovanju s partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Belgije smo izvedli vrsto aktivnosti, ki so mladinskim delavcem in mladim približale koncept participativne znanosti. V sklopu projekta smo pripravili 3 učne aktivnosti, o katerih bi vam radi podelili nekaj vtisov: 

 

Študijski obisk v Dubrovniku

Eno izmed ključnih aktivnosti je bil študijski obisk v Dubrovniku, kjer smo sodelovali z Inštitutom UR in Združenjem tehnične kulture Dubrovniško-neretvanske županije. Petnajst mladinskih delavcev iz partnerskih organizacij je obiskalo različne lokacije, kjer so se seznanili s praksami participativne znanosti v mladinskem delu. Obiskali smo Mladinski center Dubrovnik, naravni rezervat otok Lokrum in se srečali z lokalnimi političnimi odločevalci. Rezultat obiska je bilo poglobljeno razumevanje koncepta participativne znanosti, izmenjava mnenj in praks ter vzpostavitev pomembnih stikov z lokalno skupnostjo.

Trening za trenerje v Vidmu 

V okviru projekta smo izvedli tudi trening za trenerje v Vidmu, ki je potekal med 22. in 26. majem 2023 in v 5 dneh predstavili različne aktivnosti, ki jih lahko trenerji izvajajo z mladimi in mladinskimi delavci, da jim lahko približajo koncept participativne znanosti. Cilji treninga so bili spodbujanje mladih k sodelovanju pri spremljanju okoljskih in družbenih pojavov, uporaba participativne znanosti za razvoj skupnosti in socialnih sprememb ter zagotavljanje orodij mladinskim delavcem za vključitev participativne znanosti v njihove programe, kar bi okrepilo demokratično participacijo in avtonomijo. Trening je vključeval uvodno spoznavanje, delavnice za preoblikovanje prostorov v laboratorije, analizo okoljskega mikrobioma, sistemsko razmišljanje, delavnice z Arduino napravami ter ustvarjanje ekoloških sistemov. Večina aktivnosti je potekala v Friulskem naravoslovnem muzeju, udeleženci pa so imeli priložnost doživeti tudi bogato kulturno dediščino in kulinarične specialitete Vidma.

Trening za mladinske delavce in predstavnike organizacij na področju participativne znanosti v Bruslju

Od 13. do 16. novembra 2023, je v Bruslju potekal trening za mladinske delavce na področju participativne znanosti. Trening je bil namenjen opolnomočenju 20 mladinskih delavcev in vodij organizacij iz Italije, Belgije, Hrvaške in Slovenije za delo s konceptom participativne znanosti. Udeleženci so se naučili, kako vsak prostor spremeniti v laboratorij, kako angažirati mlade in kako približati znanost mladinskim centrom na zanimiv in igrificiran način. Program je vključeval praktične delavnice, predstavitve partnerskih organizacij, terenske oglede in brainstorming o prihodnjih projektih, ki jih lahko prijavimo v okviru EU. Večina aktivnosti je potekala v prostorih organizacij Gluon in CityFab1 v Bruslju. Ponosni smo bili tudi na udeležence, ki so zadnji dan izpeljali delavnice za predstavnike srednje šole programa mladih migrantov, ki so nas obiskali v sklopu treninga. Tako so lahko hitro preizkusili svoje kompetence. Trening je služil kot odlična odskočna deska za nadaljnje projekte, ki se jih je spletlo kar nekaj in nestrpno se že veselimo aktivnosti, ki prihajajo v naslednjih mesecih.

 

Zaključne misli

Projekt “Dive IN” je pokazal, kako pomembno je vključevanje mladih v znanstvene aktivnosti na participativen način. S tem ne le povečujemo njihovo znanje in veščine, ampak tudi spodbujamo njihovo radovednost, kreativnost in občutek za skupnost. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi partnerjev iz različnih držav uspeli ustvariti trajnostne in inovativne rešitve, ki bodo imele pozitiven vpliv na mlade ter širšo družbo.

To je prvi članek v seriji člankov o projektu Dive IN, kjer bomo predstavili različne sklope projekta in rezultate, ki smo jih pripravili za vas. 

„Projekt je bil financiran iz strani Evropske unije. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“