Obvestila

BI SE PRIDRUŽILI NAŠI EKIPI? RAZPISUJEMO DELOVNO MESTO KOORDINATORJA (M/Ž) PROJEKTA OKUSI MEDKULTURNOSTI

Objavil PiNA 20 aprila, 2022

Razpisujemo delovno mesto koordinatorja (m/ž) projekta »Okusi medkulturnosti«. Rok za prijavo je 29. april 2022, do 12. ure.

O PROJEKTU

Projekt »Okusi medkulturnosti« krepi zaposljivost in socialno vključenost pripadnikov italijanske narodne skupnosti, narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in priseljencev na področju kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike.

V sklopu projekta razvijamo in izvajamo inovativni izobraževalni program na področju kulturnega in gastronomskega turizma, kulinarike in kulturnega managementa ter izobraževanje na delu. Udeležence bomo opolnomočili za vstop na trg dela, razvoj in uvedbo novih idej, ponudb, storitev, produktov na omenjenih področjih v Obalni-kraški in Goriški regiji.

Sofinancira ga Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij je na voljo na spletni strani projekta.

OPIS DELA IN NALOG

Koordinacija in implementacija aktivnosti projekta Okusi medkulturnosti, izbranega na Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023.

Delo bo obsegalo:

 • koordinacijo in administracijo projekta,
 • koordinacijo usposabljanj,
 • podporo udeležencem usposabljanj,
 • komuniciranje projekta,
 • organizacijo dogodkov in javnih predstavitev projekta,
 • druge naloge glede na potrebe projekta.

ŽELENE KOMPETENCE

Od kandidata želimo, da ima naslednje kompetence in izkušnje:

 • izkušnje s področja koordinacije projektov,
 • obvladovanje osnovnih administrativnih nalog,
 • izkušnje s področja organizacije dogodkov,
 • kompetence iz komuniciranja (sposobnost samostojne priprave osnovnih vsebin za komuniciranje projekta),
 • izkušnje z javnim nastopanjem,
 • poznavanje vsaj enega od širših področij, ki jih obravnava projekt (medkulturnost, manjšinske etnične skupnosti in priseljenci, migracije, kulinarika in turizem, idr.),
 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika,
 • zaželeno znanje italijanskega in/ali enega od jezikov ciljnih skupin projekta,
 • računalniške veščine (MS Word, Excel, e-pošta, idr.),
 • ima vozniški izpit B kategorije.

Upoštevali bomo vse oblike predhodnega dela in neformalnega pridobivanja kompetenc ter izkušenj (občasno delo, prostovoljno delo, zaposlitve, študentsko delo, prakse, udeležba na delavnicah in tečajih idr.).

Kandidat bo tekom zaposlitve deležen stalnega mentorstva.

POSEBNI POGOJ

Po Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023 morajo kandidati biti pripadniki ene izmed ciljih skupin oz. imeti manjšinsko ali priseljensko ozadje*.

*Pripadniki in pripadnice manjšinskih skupnosti, priseljenci, posameznice in posamezniki z manjšinskim ali priseljenskim ozadjem (osebno ali v družini, priseljenci prve, druge, tretje itn. generacije, posameznice in posamezniki iz mešanih zakonov/družin …).

DELOVNO RAZMERJE

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas, do 28. februarja 2023, s poskusno dobo treh mesecev in z možnostjo podaljšanja.

Zaposlitev predvideva 40-urni delavnik oz. polni delovni čas, delo pa bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času na sedežu PiNE in na terenu v Kopru ter Novi Gorici.

Predvidena osnovna bruto plača znaša okvirno 1.470,00 EUR.

POSTOPEK PRIJAVE

Svojo prijavo s CV-jem in kratkim motivacijskim pismom, dolgim največ eno A4 stran, pošljite na delo@pina.si najkasneje do 29. aprila 2022, do 12. ure. V zadevo pripišite »Prijava na delovno mesto koordinatorja projekta ‘Okusi medkulturnosti’«.

Na podlagi pregleda prijav bomo izbrano število kandidatov povabili na razgovor. Razgovori bodo 3. maja 2022, na sedežu PiNE, Gortanov trg 15, Koper. Točno uro vam bomo sporočili pravočasno.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na Mirno Buić: mirna.buic@pina.si.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.