Obvestila

BALANCED: PROJEKT, KI OPOZARJA NA PROBLEMATIKO NERAVNOVESJA MED POKLICNIM IN ZASEBNIM ŽIVLJENJEM

Objavil PiNA 8 julija, 2022

Z veseljem sporočamo, da kot partnerji sodelujemo pri projektu »Usklajeno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem – BalanCed«, ki je bil izbran na razpisu Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter pripadajočo slovensko udeležbo.

Projekt v lokalno okolje vnaša inovativno in celostno storitev, ki s pomočjo umetnosti krepi in bogati človeške vire. Osredotoča se na krepitev posameznikovih sposobnosti, ki so vezane na usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter v lokalni skupnosti razvija program, ki prepoznava duševno zdravje, kot pomemben del zdravja in dobrega počutja nasploh. V svoje storitve vključuje umetniško ustvarjalna dejavnost, kot tisto, ki izboljšuje ustvarjalne kompetence kot ene od ključnih na trgu dela.

Cilji projekta so vzpostaviti kreativni center, oblikovati mrežo organizacij v lokalni skupnosti, razviti in izvajati programe, ki podpirajo veščine usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter oceniti njihove učinke o zmanjševanju konfliktov v poklicnem življenju.

Namen kreativnega centra je vzpostaviti podporno okolje za zaposlene, ponuditi kakovostno otroško varstvo, obogateno z izobraževalnimi vsebinami ter zagotoviti podporo zaposlenim, delodajalcem in mentorjem v delovnih organizacijah.

Kreativni center bo omogočal udeležencem vključevanje v ustvarjalne dejavnosti, ročna dela, delavnice ponovne uporabe, vse na podlagi spoznanj o pozitivnem vplivu umetnosti na duševno zdravje. Vzpostavljena mreža lokalnih organizacij bo nudila podporo zaposlenim pri usklajevanju poklicnega življenja. Organizirano bo varstvo otrok, vključno z izobraževanjem za izboljšanje njihovih življenjskih kompetenc in z vzgojo posameznika odgovornega za okolje.

Izdelan bo program za krepitev veščin v delovnih organizacijah in usposabljanje mentorjev za njegovo izvajanje po zaključku projekta. Celostni pristop bo vključeval tudi participativne razprave z lokalno skupnostjo in deležniki.

Vrednotenje rezultatov bo predstavljeno širši javnosti, izdana bosta tudi dva priročnika.

Projekt traja od 1. junija 2022 do 30. aprila 2024.

Projektno partnerstvo sestavljamo PiNA, Center za komunikacijo, sluh in govor (nosilec projekta), Zavod Cona b.p., Zavod Nomed in Culture Break Borders.

 

Projekt Usklajeno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem – BalanCed sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 500.000 €. Namen projekta je krepitev človeških virov na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.