O NAS

Reference

Znanja in izkušnje organizacije z dvajsetletno tradicijo:

  • Več kot 10-letne izkušnje z vodenjem mednarodnih projektov in programov (programi evropskega teritorialnega sodelovanja, Evropa za državljane, Kultura, Erasmus+, Evropski socialni sklad);
  • Visoko usposobljena ekipa sodelavcev za pripravo, vodenje, spremljanje in vrednotenje obsežnih mednarodnih projektov in javnih naročil;
  • Certificirani trenerji z več kot 5-letnimi izkušnjami na področju trenerskega dela in vzpostavljena PiNA trenerska skupnost za izvedbo trenerskih aktivnosti;
  • Izdanih več kot 20 strokovnih izobraževalnih gradiv za izzive 21. stoletja;
  • Vzpostavljena trajna interdisciplinarna partnerstva v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju.

ZGODOVINA

POSLANSTVO

REFERENCE