ŽENSKE UPORA (WOMEN OF THE RESISTANCE)

Partnerji

Bonawentura Società Cooperativa, La Giordola, Associazione Quarantasettezeroquattro, Foundation for partnership and civil society development, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Istrska regija

Podprt s strani/programa

Evropa za državljane

Področje

Izobraževanje, Participacija, Vključevanje

Opis programa

Projekt prek priprave izobraževalnih vsebin, izvedbe več kot 60 delavnic v srednjih šolah v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem ter mednarodne konference o ženskah upora spodbuja razmislek o razlogih za priključitev žensk uporu v 2. svetovni vojni, preizprašuje pojem upornice in sporočila, ki so jih ženske upora pustile mlajšim generacijam.